Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)

De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) beheert het kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers. De stichting heeft tot doel het professionele niveau van de beroepsgroep te waarborgen en maatschappelijke erkenning te stimuleren.

De SKGV is het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers. In zorginstellingen, bij de overheid (bij Justitie, Defensie, of bij de politie) en in de thuissituatie (de eerste lijn) werken geestelijk verzorgers. Hun professionele kwaliteit wordt bewaakt door de SKGV.

Dat gebeurt door middel van toetsing van hun opleiding, van hun zending of bevoegdheid en van de manier waarop zij via na- en bijscholingsactiviteiten werken aan hun professionaliteit.

De SKGV hanteert daarbij een eigen toetsingskader, dat gebaseerd is op de beroepsstandaard voor geestelijk verzorgers van de VGVZ.

De SKGV is nauw betrokken bij actuele ontwikkelingen in het veld en draagt op die manier bij aan de professionalisering van het vak.

De SKGV is een zelfstandige stichting met een bestuur, uitvoerende commissies en een College van Beroep en Klachten.

“De SKGV helpt mij bij het zoeken naar interessante cursussen. Zo kan ik mijn vak op peil houden”.
(Anja, GV’er in een ziekenhuis)

Dankzij de SKGV weet ik dat de geestelijk verzorgers die ik in mijn instelling aanneem, goede en gekwalificeerde GV-ers zijn.
(dhr. van Zuiden, directeur in een zorginstelling)

We zijn door de SKGV enorm geholpen om onze opleiding tot geestelijk verzorger beter te laten aansluiten bij de huidige beroepspraktijk. Onze studenten zullen daarvan profiteren.
(mw. de Groot, onderwijscoördinator)

Ik had mijn 50 punten voor mijn herregistratie al binnen vier jaar binnen en kon het precies volgen in PE-online!
(Klaas, GV-er bij de overheid)

Fijn dat je al je vragen snel en adequaat beantwoord krijgt.
(Suze, GV-er in de eerste lijn)

De SKGV kampt helaas met achterstanden.

 

Als gevolg van het snel gegroeide aantal geregistreerden is de werklast in korte tijd explosief gestegen. Veel sneller dan we als organisatie kunnen bijbenen! Dat de afhandeling van aanvragen vertraging oploopt vinden we vervelend.

We begrijpen de ergernis als je al lang wacht op een reactie van de SKGV. Zeker als er veel op het spel staat, bijvoorbeeld voor je herregistratie of als je afhankelijk bent van vergoeding door je werkgever.

Het beantwoorden van e-mails en het verwerken van accreditatie-aanvragen zijn onze grootste prioriteit op dit moment. Bij aanleveren van punten kijken we naar de datum waarop de scholing gevolgd is. Je hoeft dus niet bezorgd te zijn dat je door de lange verwerkingstijd niet zou kunnen herregistreren of wordt uitgeschreven. We schrijven niemand uit (tenzij op eigen verzoek) zolang er nog accreditatie-aanvragen openstaan.

De SKGV moet als organisatie in korte tijd een professionaliseringsslag maken, waarvan wij allemaal de groeistuipen ervaren. We zoeken daarbij de balans tussen een acceptabele registratiebijdrage en de verwerkingstijd om aanvragen af te handelen.

Op dit moment zetten wij de schouders eronder om achterstanden weg te werken en procedures te verbeteren. We bereiden veranderingen voor in organisatie en werkwijze, die het functioneren van de SKGV bestendig maken voor de lange termijn. Daarbij hopen we op je geduld.

 

Dit bericht sluit automatisch na 15 seconden. 
Je kunt ook de afsluitknop aanklikken om de website te bezoeken.