Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)

De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) beheert het kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers. De stichting heeft tot doel het professionele niveau van de beroepsgroep te waarborgen en maatschappelijke erkenning te stimuleren.

De SKGV is het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers. In zorginstellingen, bij de overheid (bij Justitie, Defensie, of bij de politie) en in de thuissituatie (de eerste lijn) werken geestelijk verzorgers. Hun professionele kwaliteit wordt bewaakt door de SKGV.

Dat gebeurt door middel van toetsing van hun opleiding, van hun zending of bevoegdheid en van de manier waarop zij via na- en bijscholingsactiviteiten werken aan hun professionaliteit.

De SKGV hanteert daarbij een eigen toetsingskader, dat gebaseerd is op de beroepsstandaard voor geestelijk verzorgers van de VGVZ.

De SKGV is nauw betrokken bij actuele ontwikkelingen in het veld en draagt op die manier bij aan de professionalisering van het vak.

De SKGV is een zelfstandige stichting met een bestuur, uitvoerende commissies en een College van Beroep en Klachten.

“De SKGV helpt mij bij het zoeken naar interessante cursussen. Zo kan ik mijn vak op peil houden”.
(Anja, GV’er in een ziekenhuis)

Dankzij de SKGV weet ik dat de geestelijk verzorgers die ik in mijn instelling aanneem, goede en gekwalificeerde GV-ers zijn.
(dhr. van Zuiden, directeur in een zorginstelling)

We zijn door de SKGV enorm geholpen om onze opleiding tot geestelijk verzorger beter te laten aansluiten bij de huidige beroepspraktijk. Onze studenten zullen daarvan profiteren.
(mw. de Groot, onderwijscoördinator)

Ik had mijn 50 punten voor mijn herregistratie al binnen vier jaar binnen en kon het precies volgen in PE-online!
(Klaas, GV-er bij de overheid)

Fijn dat je al je vragen snel en adequaat beantwoord krijgt.
(Suze, GV-er in de eerste lijn)