Ik wil mij inschrijven

Welkom bij SKGV! Als je je wilt inschrijven in het register moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor inschrijving

Je kunt je inschrijven bij de SKGV als geestelijk verzorger als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

1. Je hebt een door de SKGV erkende opleiding afgerond.

2. Je bent lid van een beroepsvereniging van geestelijk verzorgers of van een erkend georganiseerd representatief verband van geestelijk verzorgers.

3. Je werkt als geestelijk verzorger: bij een instelling, bij de overheid of als zelfstandige, voor minimaal 8 uur per week.

4. Je bent in het bezit van een verklaring van een bevoegdheidsverlenende instantie (zending, benoeming of certificaat bevoegdheid).

Bovendien ga je de verplichting aan om een jaarlijkse registratiebijdrage te betalen en actief te zijn op het gebied van bij- en nascholing binnen vastgestelde registercategorieën. Je houdt je dossier bij en werkt telkens binnen 5 jaar toe naar de verlenging van je registratie.

Je start je inschrijving door je aan te melden in PE-online. Daar maak je een digiaal dossier aan waaruit blijkt dat je aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.

Je krijgt binnen circa zes weken een reactie op je verzoek tot inschrijving.