Voor werkgevers

Waarom een geregistreerde geestelijk verzorger?

Elke geestelijk verzorger die ingeschreven staat in het kwaliteitsregister voldoet aan de (basis)competenties die u van een geestelijk verzorger mag verwachten. De SKGV stelt eisen aan de initiële opleiding, maar om ingeschreven te blijven is continue bijscholing noodzakelijk. Daarnaast is ook de levensbeschouwelijke bedding aanwezig middels een verklaring van een bevoegdheidsverklarende instantie.

Openbaar register

In het openbaar register kunt u nazoeken of een geestelijk verzorger is ingeschreven. U kunt daarbij zoeken op achternaam of op registratienummer. Op het inschrijvingsbewijs dat elke ingeschreven geestelijk verzorger aan u kan laten zien, staat een QR-code. Wanneer u deze scant wordt u doorverwezen naar het openbaar register, waardoor u de echtheid van het document kunt verifiëren.

Betaling factuur registratiebijdrage

Aan het begin van het kalenderjaar (of direct na inschrijving) ontvangt de geestelijk verzorger een factuur voor de registratiebijdrage. Wanneer u als werkgever deze factuur voor hen betaalt en eisen stelt aan wat er op de factuur staat vermeld, dient u dit zelf door te geven aan de geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger kan zelf noodzakelijke factuurgegevens toevoegen aan zijn/haar digitale dossier.

Het is in de meeste situaties niet mogelijk om als werkgever één verzamelfactuur te ontvangen voor alle geestelijk verzorgers die bij u in dienst zijn. Vragen hierover kunt u richten aan factuur@skgv.nl