Geschiedenis van de SKGV

De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (SKGV) is ontstaan vanuit de beroepsvereniging VGVZ (destijds ‘Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen’, tegenwoordig ‘Vereniging van Geestelijk VerZorgers’).

Met de invoering van de Wet BIG in de jaren tachtig, is de verplichting ontstaan voor behandelaren in de zorg om zich te registreren een kwaliteitsregister. Verplichte registratie in een kwaliteitsregister is een manier om kwalitatief hoogwaardige zorgverlening door zorgprofessionals te waarborgen. Geestelijk verzorgers zijn uitdrukkelijk niet in de Wet BIG opgenomen, omdat zij geen behandelaren zijn. Wegens deze maatschappelijke ontwikkeling, wegens de eigen verantwoordelijkheid van de beroepsgroep geestelijk verzorgers om kwaliteit van het werk te bewaken, en ter ondersteuning van verdere professionalisering van het beroep van geestelijk verzorger, besloot de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen eind jaren negentig een eigen kwaliteitsregister in het leven te roepen. 

Gaandeweg ontstond het inzicht dat een kwaliteitsregister zich onafhankelijk van de beroepsvereniging moet kunnen bewegen. Sinds 2007 opereert de SKGV zelfstandig. Gaandeweg heeft de VGVZ zich ontwikkeld tot een beroepsvereniging voor alle geestelijk verzorgers; ook voor hen die buiten zorginstellingen werken. Lidmaatschap van een door de SKGV erkende beroepsvereniging of erkend georganiseerd verband is altijd een vereiste geweest voor opname in het register van de SKGV.  

De beroepsgroep van geestelijk verzorgers is zeer divers, mede vanwege de uiteenlopende denominaties in de geestelijke verzorging (de verschillende kleuren in levensbeschouwelijke en religieuze achtergrond). Meerdere opleidingen tot geestelijk verzorger, soms verbonden aan een denominatie, worden aangeboden door HBO- en WO-instellingen. De samenleving mag verlangen dat geestelijk verzorgers (die werkzaam zijn als zelfstandige in de eerste lijn, in een zorginstelling en/of voor een overheidsorgaan) goed zijn opgeleid en hun vak blijvend bijhouden. Sinds de oprichting van de SKGV is het doel ervan het waarborgen van de kwaliteit van geestelijk verzorgers.