College van Beroep en Klachten

De SKGV heeft een onafhankelijk College van Beroep en Klachten (CvBK), dat kan worden benaderd als je het niet eens bent met door het bestuur genomen beslissingen.

Het college behandelt klachten betreffende het functioneren van het bestuur en onder het bestuur ressorterende commissies en de uitvoeringsorganisatie op basis van het reglement van CvBK

In klachtzaken brengt het college advies uit aan het bestuur van de SKGV.

Het college behartigt de dossiers zorgvuldig en vertrouwelijk. Uitspraken van het college in beroepszaken zijn bindend.

Je kunt contact leggen met het college via het e-mailadres van de voorzitter: Wim van Goch voorzittercvbk@skgv.nl.