PE-online voor aanbieders

De verwerking van veel gegevens en vrijwel alle communicatie over de accreditatie van scholingsactiviteiten verloopt via PE-online, een organisatie die voor veel beroepsgroepen de kwaliteitsborging (permanente educatie) bijhoudt.

Deze pagina gaat in op de werkwijze voor aanbieders van scholingen. Voor geestelijk verzorgers en contactpersonen van intervisie- en regiogroepen geldt een andere werkwijze.

Hoe maak ik een account aan?

Bent u aanbieder van scholingsactiviteiten dan kunt u zich via uw account in PE-online aanmelden als aanbieder en autorisatie aanvragen. Als u daarbij hulp nodig heeft, lees dan de uitgebreide handleiding.

Let op: dit is een ander account dan het digitale dossier dat u wellicht heeft als geestelijk verzorger en ook een ander account dan dat voor intervisie- of regiogroepen.

Heeft u al een account in PE-online voor een andere beroepsgroep, dan kunt u inloggen en autorisatie aanvragen voor de SKGV (benoemd als: Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers). Uw accreditatieaanvraag kunt u vervolgens voor meerdere beroepsgroepen tegelijkertijd indienen.

Hoe log ik in in mijn account?

Bent u aanbieder van scholingsactiviteiten, dan kunt u in uw account inloggen met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord als aanbieder.

Ik ben mijn inloggegevens vergeten…

Bent u uw inloggegevens vergeten? Kies dan in uw account voor de tekst ‘Uw inloggegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) opvragen? Klik hier om deze op te vragen.’ Vul het e-mailadres in waarmee u als aanbieder geregistreerd bent bij de SKGV. Binnen 15 minuten ontvangt u een e-mail waarin uw gebruikersnaam staat en een link om je wachtwoord te herstellen. Heeft u de e-mail niet ontvangen? Controleer dan eerst de map ‘ongewenste e-mail’ of ‘spam’ in uw mailbox, of probeer het opnieuw.

Hoe dien ik een accreditatieaanvraag in?

In uw account kunt u kiezen voor ‘cursusbeheer’ > ‘accreditatieaanvraag indienen’. Vul vervolgens alle gegevens in, waaronder tenminste een uitgebreide omschrijving van het programma of verwijzing naar een programmaoverzicht.

Welke gegevens moet ik aanleveren bij een accreditatieaanvraag?

Omdat de activiteit terecht komt in de openbare scholingsagenda, maken wij onderscheid tussen openbare gegevens en informatie die alleen door de toetsingscommissie kan worden ingezien. Ook maken wij onderscheid tussen verplichte informatie die de toetsingscommissie nodig heeft en aanvullende, niet verplichte gegevens. In alle gevallen geldt dat u zelf verantwoordelijk bent voor de aangeleverde gegevens; de toetsingscommissie kan deze niet voor u wijzigen.

Hoe verleng ik mijn accreditatieaanvraag?

We kennen accreditatie toe voor één jaar. Na afloop van dit jaar dient u een nieuwe accreditatieaanvraag in te dienen, ook als het programma niet gewijzigd is. In uw account kunt u kiezen voor ‘cursusbeheer’ > ‘accreditatieaanvraag indienen’. Kies vervolgens voor ‘nieuwe aanvraag indienen’. Als u een accreditatieaanvraag wilt doen voor een cursus die u al eerder heeft aangevraagd, dan kunt u hierna kiezen voor ‘ja’ bij de vraag ‘Wil u voor de nieuwe aanvraag de gegevens kopiëren van een eerder gemaakt aanvraag?’ en kies in het veld daarna de aanvraag die u wilt kopiëren. U kunt er voor kiezen om eerder bijgevoegde documenten te kopiëren of later nieuwe documenten toe te voegen. In het daarna volgende scherm kunt u de gekopieerde gegevens wijzigen. Het verdere proces is hetzelfde als bij een volledige nieuwe aanvraag.

Hoe voer ik de presentie van de deelnemers in?

Na afloop van de cursus krijgt u automatisch een bericht dat u de presentie in dient te vullen. In uw account kunt u kiezen voor ‘presentie’ > ‘toevoegen presentie’. Vervolgens kunt u handmatig enkele namen en registratienummers toevoegen óf een lijst met registratienummers uploaden.

Presentie toevoegen zonder dat de 6-cijferige registratienummers bekend zijn is erg lastig. Eventueel kunt u gebruik maken van de openbare lijst van geregistreerden om deze nummers op te zoeken.

Hoe wijzig ik de presentielijst?

U kunt op een later moment de presentielijst wijzigen, bijvoorbeeld omdat u iemand bent vergeten toe te voegen of omdat u per ongeluk de verkeerde persoon heeft toegevoegd. Kies daarvoor in uw account voor ‘presentie’ > ‘verwerkte presenties’. Kies voor de cursus die het betreft. Daarna kunt u één of meer van de volgende acties uitvoeren:

  • Een nieuwe persoon toevoegen (kies voor ‘personen toevoegen’)
  • Eén enkele persoon verwijderen (klik op het icoon van de prullenbak voor de naam van de persoon die het betreft)
  • De gehele presentielijst verwijderen (klik op het icoon van de prullenbak bovenaan de presentielijst)
De cursus ging niet door...

Wanneer de cursusdag of cursusdagen niet doorgingen, er niemand aanwezig was óf er geen deelnemers met registratie bij de SKGV aanwezig waren, dan dient u dit ook aan te geven bij de cursus. In uw account kunt u kiezen voor ‘presentie’ > ‘toevoegen presentie’. U kunt in deze wizard aangeven dat u geen presentie wilt invoeren, maar aan wilt geven dat de cursus niet doorging.

Hoe wijzig ik de data van de geaccrediteerde cursus?

In uw account opent u de betreffende cursus onder het kopje ‘cursusbeheer’. Onder ‘uitvoeringsgegevens’ kunt u kiezen voor ‘uitvoeringen beheren’. U kunt hier nieuwe data toevoegen (kies voor ‘uitvoering toevoegen’), data wijzigen (klik op het icoon van het potlood voor de cursusdatum) of data verwijderen (klik op het icoon van de vuilnisbak; let op, er moet altijd één datum blijven staan, deze kunt u niet verwijderen maar wel wijzigen).

U kunt in de accreditatieperiode de cursus een onbeperkt aantal keren herhalen. Wanneer de nieuwe cursusdatum buiten de accreditatieperiode valt, dient u een nieuwe accreditatieaanvraag in te dienen.

Moet ik ook een certificaat aan de deelnemers geven?

Omdat u als aanbieder de presentie van de aanwezige geestelijk verzorgers invult, hoeven de individuele geestelijk verzorgers geen actie meer te ondernemen om de punten toe te voegen in hun digitale dossier. U hoeft in het kader van de registratie dus geen certificaat of bewijs van deelname uit te geven. Veel geestelijk verzorgers stellen hier wel prijs op. Voor de SKGV hoeft dit document echter niet aan bepaalde eisen te voldoen.

Ik heb een vraag…

Heeft u een technische vraag over de werking van PE-online? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk voor aanbieders van PE-online. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via 076 549 99 99.

Heeft u een inhoudelijke vraag? Dan kunt u per e-mail contact opnemen met de toetsingscommissie. U kunt ook vragen om een belafspraak wanneer u dit op prijs stelt.