Bij- en nascholing

Aanmaken account/autorisatie aanvragen

Als aanbieder van na- en bijscholingsactiviteiten dient u uw activiteiten te laten accrediteren, zodat deelnemers er punten voor kunnen krijgen. Dat doet u via ons systeem PE-online. U kunt daar eerst een account aanmaken (dit noemen we ook wel: autorisatie aanvragen). Wie al een account heeft in PE-online voor een andere beroepsgroep kan daarmee inloggen en vervolgens een autorisatie aanvragen voor de SKGV. Overigens kunt u na autorisatie uw accreditatieaanvraag doen, eventueel voor meerdere beroepsgroepen tegelijkertijd. Geaccrediteerde scholing wordt voor geestelijk verzorgers zichtbaar in de openbare scholingsagenda.

Proces rond een accreditatieaanvraag

Voor het indienen van een accreditatieaanvraag logt u in via PE-online en dient u na het inloggen diverse gegevens aan te leveren. Uw aanvraag komt vervolgens terecht bij de toetsingscommissie van de SKGV. Zij beoordeelt uw aanvraag op basis van het door de SKGV vastgestelde toetsingskader, kent punten toe en bepaalt de categorie waarin uw scholingsactiviteit wordt opgenomen.

Puntentoekenning

Bij het toekennen van punten op basis van ons toetsingskader gelden de volgende criteria:

  • – 4 contacturen leveren 1 SKGV-punt op (dit betreft o.a. fysieke aanwezigheid, webinars, persoonlijk contact met een docent op afstand, etc.).
  • – Het gaat altijd om werkelijke contacturen; pauzes worden niet meegerekend.
  • – 20 zelfstudie-uren leveren 1 SKGV-punt (dit betreft o.a. literatuurstudie, het maken van opdrachten en het voorbereiden van toetsing; ook e-learning wordt op deze manier geaccrediteerd).
  • – Bij retraites, pelgrimages, etc. kennen we per 24 uur 1 SKGV-punt toe (excl. een eventueel begeleid programma).
  • – De SKGV baseert zich niet op de ECTS-richtlijnen, maar hanteert eigen toetsingscriteria.

Algemeen

Aanbieders wordt verzocht, voor zover mogelijk, aan het begin van elk kalenderjaar de scholingen aan te melden via PE-online. Gemiddeld duurt de afhandeltijd van een aanvraag 6 weken.

De toe te kennen accreditatie is een jaar geldig. Tijdens deze accreditatieduur kunt u zelf extra data (zgn. uitvoeringen) van dezelfde cursus toevoegen zonder dat dit kosten met zich meebrengt.

De toetsingscommissie beoordeelt de aanvraag op basis van de aangeleverde informatie. Als de gegevens niet compleet zijn of er is verdere informatie nodig, dan ontvangt u hierover via het systeem PE-online bericht.

Aan het indienen van een accreditatieaanvraag zijn kosten verbonden.