Tarieven

Geestelijk verzorgers

De kosten van de registratie bedragen € 89,50 per kalenderjaar. Hiervoor wordt jaarlijks per mail een factuur gestuurd. In je dossier dien je hiervoor je eigen mailadres aan te geven. Het is voor de SKGV niet mogelijk de factuur direct aan je eventuele werkgever te mailen. Je kunt deze natuurlijk wel zelf doorsturen aan je werkgever.

Bij eerste registratie in de loop van het jaar geldt een tarief naar rato. De herregistratie na een 5-jaars periode is inbegrepen in de jaarbijdragen.

Indien je via onze website geen antwoord kunt vinden op je vragen over de registratiebijdragen of de factuur, kun je contact opnemen via factuur@skgv.nl. Denk eraan daarbij je registratienummer te vermelden.

Werkgevers

Uitsluitend voor geestelijk verzorgers in dienst van een (door de SKGV erkend) georganiseerd representatief verband bestaat de mogelijkheid hun registratiebijdragen direct door hun werkgever te laten voldoen. In dergelijke situaties kan de werkgever op aanvraag een verzamelfactuur ontvangen, neem hiervoor contact op via factuur@skgv.nl.

Het is noodzakelijk vóór het begin van het nieuwe jaar een lijst aan te leveren met het aantal en de namen en registratienummers van de betrokkenen die per jaarwisseling in dienst zijn. Geestelijk verzorgers die in de loop van het kalenderjaar in dienst komen kunnen met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar opgenomen worden op de verzamelfactuur.

LET OP: betaling van verzamelfacturen dient te geschieden op de Triodos-rekening van de SKGV: NL46TRIO0338407669.

Aanbieders van scholing

De kosten van een accreditatieaanvraag voor een termijn van één jaar zijn als volgt:

  • 2 tot 8 contacturen (0,5 – 2 SKGV-punten): € 50,-
  • 10 tot 40 contacturen (2,5 – 10 SKGV-punten): € 100,-
  • 42 contacturen of meer (meer dan 10 SKGV-punten): € 150,-
  • E-learning: € 50,-

Per aanbieder geldt een maximale jaarbijdrage van € 500,-. Ook is het op verzoek mogelijk voor dit bedrag een jaarfactuur te ontvangen, neem hiervoor contact op via factuur@skgv.nl.

LET OP: uw betaling dient overgemaakt te worden naar rekening NL45DEUT0556977556 t.n.v. CM.com. Dit is correct. U ontvangt een bericht van ontvangst.