Algemene voorwaarden

Gegevens Stichting Kwaliteitsregister voor Geestelijk Verzorgers

Vestigingsadres: Ruurlosebeek 31, 8033 DW Zwolle

KvK nummer: 30234421

Cookies

Wanneer je de website www.skgv-register.nl bezoekt, plaatst deze website een tijdelijke cookie. Deze cookie zorgt ervoor dat de website optimaal werkt, bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd wanneer je de browser sluit.

Statistische gegevens

Voor statistische doeleinden gebruiken we Google Analytics 4. Er worden geen statistische gegevens doorgegeven aan deze dienst van Google.

Juistheid van informatie

Als SKGV informeren we alle belanghebbenden graag juist en volledig. We benadrukken daarom dat alleen informatie die gevonden is via onze website aan deze criteria voldoet. Je weet zeker of je op een webpagina bent met correcte informatie als bovenin de adresbalk de paginanaam vooraf wordt gegaan door www.skgv-register.nl. Je kunt je niet beroepen op eerdere informatie die op papier beschikbaar is gemaakt of zelf is uitgeprint en informatie die via zoekmachines als Google wordt gevonden. Op onze website is altijd de meest actuele informatie te vinden. 

E-mailverkeer

Wanneer je een bericht stuurt aan een e-mailadres van de SKGV (dat eindigt op @skgv-register.nl), dan wordt jouw bericht met je contactgegevens opgeslagen op de e-mailserver van de SKGV.

Nieuwsbrieven

De SKGV houdt de geestelijk verzorgers actief op de hoogte van belangrijke wijzigingen in het beleid via de nieuwsberichten op de website en de regelmatig per e-mail verzonden nieuwsbrieven. Voor de meest actuele informatie verwijst de SKGV naar de website.

Nieuwsbrieven van de SKGV worden verzonden via Mailchimp. Wanneer je geregistreerd staat bij de SKGV, worden je naam en mailadres opgenomen in het SKGV account van Mailchimp. Op de website van Mailchimp kun je lezen hoe jouw gegevens beveiligd zijn.

Online dossier voor geestelijk verzorgers (PE-online)

Het register van de SKGV bevindt zich in de online omgeving van PE-online. PE-online is een online systeem gemaakt door Xaurum. Jouw persoonlijke registratiegegevens bevinden zich in PE-online en worden beheerd door Xaurum. De SKGV beheert de data terwijl Xaurum de data opslaat en verwerkt. De data die de SKGV van geregistreerde geestelijk verzorgers vraagt, is data die de SKGV nodig heeft om de kwaliteit van geregistreerde / te registreren geestelijk verzorgers te beoordelen (namelijk: opleidingsgegevens, bijscholing, bevoegdheidsverklaring, gegevens werkplek en inschrijvingsbewijs beroepsvereniging) en om met de geregistreerde / te registreren geestelijk verzorgers in contact te kunnen treden (contactgegevens, factuurgegevens). Er worden geen naar personen herleidbare gegevens op papier bewaard. Het is de eigen verantwoordelijkheid van zowel de geregistreerde geestelijk verzorger als de contactpersoon van een intervisiegroep om de eigen gegevens te actualiseren.

Delen van gegevens met derden

De SKGV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij je hiervoor zelf uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Verwijderen van gegevens

Wil je, om wat voor reden dan ook, dat je persoonlijke gegevens worden verwijderd uit onze systemen, dan kun je een verzoek indienen bij het bestuur van de SKGV.

Aanbieders van scholingen (PE-online)

De accreditatieaanvragen van scholingen bevinden zich in de online omgeving van PE-online. De SKGV kan de data inzien, maar niet wijzigen. De aanbieder van scholingen is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en besluit zelf welke gegevens openbaar gemaakt mogen worden. Het is tevens de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieder/contactpersoon van een scholing om de eigen gegevens te actualiseren.