Alle info voor GV-ers

Print

Kan ik punten krijgen voor een niet-geaccrediteerde scholing?

Als je zelf een scholingsactiviteit hebt gevonden die nog niet is geaccrediteerd, dan heeft het onze voorkeur dat de aanbieder hiervoor alsnog accreditatie aanvraagt. De aanbieder betaalt hiervoor een vergoeding en krijgt een vermelding in de openbare scholingsagenda. Je kunt dit zelf vragen aan de aanbieder, want voor veel kwaliteitsregisters geldt dezelfde werkwijze.

Wil de aanbieder je niet tegemoet komen, of wil je bijvoorbeeld een buitenlandse scholing volgen, dan kun je de activiteit vooraf in je digitale dossier in PE-online voorleggen aan de toetsingscommissie. Houd hierbij rekening dat je deze aanvraag minimaal 6 weken voor het starten van de scholingen aanvraagt.


Stap 1. Documentatie opzoeken

Om te kunnen beoordelen of de scholing voor accreditatie in aanmerking komt, vragen we je om een uitgebreid programma en tijdschema te uploaden. Zorg ervoor dat je die documenten bij de hand hebt.


Stap 2a. Aanvraag invullen

– Log in in je digitale dossier en kies voor ‘snel toevoegen’.
– Kies vervolgens voor ‘Voorstel deelname aan scholing die je nog wilt gaan volgen’.
– Vul bij het veld ‘datum activiteit voltooid’ de datum van vandaag in.
– Vul de aanvraag in en voeg de gevraagde documenten toe.
– Je dient je aanvraag in door te klikken op ‘verzenden’ (links bovenaan de pagina).


Stap 2b. Opnieuw indienen van een teruggestuurde aanvraag

Soms stuurt de toetsingscommissie een ingediende aanvraag terug, bijvoorbeeld wanneer de toetsingscommissie de aanvraag niet goed kan beoordelen omdat er niet voldoende informatie in de aanvraag is bijgevoegd. De toetsingscommissie vraagt je dan om meer informatie. In deze handleiding vind je hulp bij het opnieuw indienen van een aanvraag.


Stap 3. Beoordeling aanvraag

De toetsingscommissie ontvangt je aanvraag en beoordeelt of deze compleet is en of deze past binnen de criteria. Je ontvangt binnen circa 6 weken via PE-online een reactie. Daarbij zijn er 2 reacties mogelijk: als de aanvraag niet binnen de criteria past, dan wordt deze afgewezen met een beargumenteerde reactie van de toetsingscommissie. Als de aanvraag wel binnen de criteria past, dan wordt deze met een inhoudelijke reactie via PE-online aan je teruggestuurd. Ná afronding van je scholing kun je je certificaat van deelname toevoegen aan de aanvraag en deze opnieuw indienen. De toetsingscommissie kent dan zo snel mogelijk de punten toe.

Je kunt de scholing ook achteraf zelf toevoegen aan je dossier. De toetsingscommissie beoordeelt dan achteraf of er punten kunnen worden toegekend, maar daarbij heb je geen garantie dat je alsnog punten ontvangt.

Ga direct naar