Print

Ik deel mijn kennis (met publicaties, door onderzoek of in een workshop): hoe krijg ik daar punten voor?

 

Je komt in aanmerking voor punten als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden.

 

Je kunt de activiteit zelf toevoegen aan je digitale dossier.

Verzorgen van (semi-)wetenschappelijke publicaties

Let op! Deze voorwaarden veranderen per 1-7-2022 [zie hier het nieuwsbericht]

 • Betreft het publiceren in een vaktijdschrift of (semi)wetenschappelijk tijdschrift en het schrijven van boeken op relevant gebied als (mede)auteur of eindredacteur.
 • Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift: per ca. 800 woorden (exclusief bibliografie), 1 punt (max. 10 punten per artikel).
 • Publicatie in een vaktijdschrift: per ca. 800 woorden (exclusief bibliografie), 0,5 punt (max. 10 punten per artikel).
 • Het schrijven van een hoofdstuk in een boek: per ca. 800 woorden, 1 punt.
 • Het schrijven van een boek: 10 punten.
 • Let op: voeg de publicatie als bijlage toe.

Verzorgen van gastcolleges, lezing, workshop of presentatie

 • Betreft activiteiten die de eigen didactische competentie als geestelijk vergroten
 • Per uur gegeven college, lezing, workshop of presentatie: 0,5 punt (incl. voorbereiding)
 • Maximaal 10 punten per collegereeks
 • Let op: voeg uitnodiging of programma als bijlage toe.

Bijdragen aan (wetenschappelijk) onderzoek

 • Het betreft wetenschappelijk onderzoek gericht op het vak van de geestelijk verzorger (denk aan methodiek, multidisciplinair werken, multiculturaliteit, diversiteit, interdisciplinair, multispiritueel, etc.)
 • Als informant: 0,5 punt per deelname
 • Als medeonderzoeker: 3 punten per jaar
 • Leidinggeven aan wetenschappelijk onderzoek: 5 punten per half jaar
 • Voor praktijkonderzoek kunnen ook punten verkregen worden mits het systematisch en enigszins wetenschappelijk verantwoord is én de bevindingen worden gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de hele beroepsgroep. Voor het totaal: 10 punten
 • Let op: voeg informed consent (bij informant) of bevestiging van een betrokken collega wat je rol is als bijlage toe. Voor praktijkonderzoek dient het onderzoekrapport én de bijbehorende publicatie toegevoegd worden.

Organiseren van een evenement

 • Organiseren van een evenement, zoals een congres, festival, etc. Per evenement: 5 punten
 • Let op: voeg uitnodiging of programma als bijlage toe.
Ga direct naar