In de categorie Beroepsontwikkeling kun je punten verkrijgen met het schrijven van publicaties. Hoewel het voor de toetsingscommissie onmogelijk is om het aantal daadwerkelijk geïnvesteerde uren te honoreren, kennen we wel een aantal punten toe. Per 1-7-2022 is dit aantal niet meer gekoppeld aan het aantal woorden, maar aan het soort publicatie. Alle aanvragen die vóór 1-7 worden ingediend, worden beoordeeld aan de hand van het aantal woorden. Dien je je aanvraag in ná 1-7, dan geldt:

  • Publicatie in een vaktijdschrift levert 2 punten op;
  • Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift levert 4 punten;
  • Het schrijven van een hoofdstuk in een boek levert 4 punten op;
  • Het schrijven van een boek levert 10 punten op.

Voor publicaties in kerkbladen, op websites, etc. ontvang je geen punten.

De precieze voorwaarden kun je altijd teruglezen hier op onze website.