Benodigde gegevens accreditatieaanvraag

Bij een accreditatieaanvraag hebben we een aantal gegevens nodig.

 

Cursuscode

 • Een door u intern gehanteerde cursuscode (niet verplicht)

Omschrijving en leerdoel(en) cursus

 • Een korte omschrijving van de cursus; deze omschrijving wordt zichtbaar in de openbare scholingsagenda (verplicht)

Contactgegevens

 • In principe worden de contactgegevens vermeld van degene die het account beheert, maar u kunt ook een andere contactpersoon opgeven; deze persoon ontvangt ook een automatische bevestiging via het systeem (verplicht)

Cursustype

 • Er zijn 3 mogelijke cursustypen:
  1) een cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) waarbij een geestelijk verzorger alleen in aanmerking komt voor punten als de hele bijeenkomst (of alle bijeenkomsten) gevolgd zijn;
  2) een cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) waarbij een geestelijk verzorger in aanmerking komt voor punten als een gedeelte van de bijeenkomst(en) gevolgd zijn;
  3) een individuele nascholing/e-learning.
 • Bij cursustype 2 of 3 dient u ook de delen van de bijeenkomsten of modules expliciet te benoemen.
 • Om voor accreditatie in aanmerking te komen moet het aantal contacturen bij cursustype 1 of 2 minimaal 2 zijn (per bijeenkomst). Bij cursustype 3 dient het aantal minimale zelfstudie-uren minimaal 10 uur te zijn (verplicht)

Naam docent(en)

 • De na(a)m(en) van de (hoofd)docent(en) of spreker(s) kunnen hier genoemd worden; deze informatie wordt zichtbaar in de openbare scholingsagenda (verplicht)

Doelgroep bij- of nascholing

 • Vermeld eventuele specifieke doelgroepen, ook indien de doelgroep breder is dan geestelijk verzorgers (verplicht)

Aantal contacturen

 • Het aantal contacturen, excl. lunch- of dinerpauzes; het gaat hierbij om fysieke bijeenkomsten met (begeleiding van) een docent of spreker én contact op afstand (zoals een bel- of skype-afspraak); deze informatie wordt zichtbaar in de openbare scholingsagenda (verplicht)

Aantal uren zelfstudie en, indien van toepassing, een specificatie daarvan

 • Het aantal uren dat besteed wordt aan literatuurstudie, het maken van opdrachten, voorbereiding voor een tentamen, etc.; indien er sprake is van zelfstudie benoem dan expliciet de verdeling van de uren (niet verplicht)

Programma

 • Een (globale) omschrijving van het programma óf een document dat deze informatie bevat; dit mag ook een flyer of uitnodiging zijn die gebruikt wordt in de communicatie; deze informatie wordt zichtbaar in de openbare scholingsagenda (verplicht)

Gedetailleerde tijdsindeling

 • Als het uit eerder genoemde programma niet duidelijk wordt hoe dit eruit ziet van uur tot uur, dan graag een gedetailleerde tijdsindeling toevoegen (verplicht; hierbij kan ook verwezen worden naar het eerder beschreven programma)

Eventuele extra bijlagen t.b.v. de toetsingscommissie

 • Mocht u het van belang vinden dat wij extra informatie nodig hebben om bijv. de categorie goed in te kunnen schatten, dan kunt u extra bijlagen uploaden (niet verplicht)

Webadres cursus

 • Mocht er een website aanwezig zijn waarop een geestelijk verzorger meer informatie kan vinden of zich direct kan aanmelden, dan kan deze hier toegevoegd worden; deze informatie wordt zichtbaar in de openbare scholingsagenda (niet verplicht)

Verklaring presentie

 • U verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden én u verklaart dat u binnen 2 maanden na afloop de presentielijst toe zal voegen aan PE-online (verplicht)