Langere studietrajecten

OpleidingAanbiederWebsitePunten
Verlies-, rouw- en stervensbegeleidingAcademie voor geesteswetenschappenacademiegeesteswetenschappen.nlPeriode 1 S:15, V:15, P:15 / Periode 2 S:10, V:10, P:5
Opleiding tot professioneel begeleider van bibliodramaCentrum voor Bibliodramawww.centrumvoorbibliodrama.nlS:10, V:10, P:10
Post-HBO Supervisie en Coaching (2)Christelijke Hogeschool Edewww.che.nlS:10, V:20, P:20
MA Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (afstudeerrichting Kerk & Pastoraat) (4)ETF Leuvenwww.etf.eduS:20, V:20, P:10
Begeleidingskunde Supervisie en Coaching (2)HanzeProprofessionals.hanze.nlS:10, V:20, P:20
Master Begeleidingskunde (2)Hogeschool Rotterdamwww.hogeschoolrotterdam.nlS:10, V:20, P:20
Supervisorenopleiding (2)Hogeschool Utrechtwww.hu.nlS:10, V:20, P:20
Opleiding tot Leersupervisor (2)Inholland Academywww.inholland.nl/academyS:10, V:20, P:20
Post-HBO opleiding Supervisiekunde (2)Inholland Academywww.inholland.nl/academyS:10, V:20, P:20
Verkorte opleiding Supervisor (2)Inholland Academywww.inholland.nl/academyS:10, V:20, P:20
Opleiding Ervaringsgericht Supervisor (2)Kempler Instituut Nederlandwww.kempler-instituut.nlS:10, V:20, P:20
Kaderopleiding Supervisie en coaching (2)Nederlands Huisartsen Genootschapwww.nhg.orgS:10, V:20, P:20
Promotieonderzoek, met GV onderwerp (3)nvtnvtS:15, V:20, P:15
MA Geestelijke Verzorging (4)Protestantse Theologische Universiteitwww.pthu.nlS:20, V:20, P:10
Primaire nascholing predikanten (gestart na september 2017)Protestantse Theologische Universiteitwww.pthu.nlS:7, V:13, P:7
Klinisch Pastorale Vorming (KPV) (1)Protestantse Theologische Universiteitwww.pthu.nlPeriode 1 S:15, V:15, P:15 / Periode 2 S:10, V:10, P:5
Opleiding Geestelijke BegeleidingProtestantse Theologische Universiteitwww.pthu.nlPeriode 1 S:20, V:20, P:5 / Periode 2 S:10, V:10, P:5
Interne leerroute Geestelijk Verzorger (cohort 2022)Radboud UMC KPV expertisecentrumwww.radboudumc.nl/onderwijsS:15, V:20, P:15
Interne leerroute Geestelijk Verzorger (cohort 2023)Radboud UMC KPV expertisecentrumwww.radboudumc.nl/onderwijsS:5, V:10, P:15
Klinisch Pastorale Vorming (KPV) (1)Radboud UMC KPV expertisecentrumwww.radboudumc.nl/onderwijsPeriode 1 S:15, V:15, P:15 / Periode 2 S:10, V:10, P:5
MA Religiewetenschappen, variant Geestelijke Verzorging (4)Radboud Universiteit Nijmegenwww.ru.nlS:20, V:20, P:10
MA Theologie en religiewetenschappen, variant Religion Health and Wellbeing, Geestelijke Verzorging (4)Rijksuniversiteit Groningenwww.rug.nlS:20, V:20, P:10
Opleiding Contextueel pastoraatSt. Contextueel Pastoraatwww.contextueelpastoraat.nlPeriode 1 S:15, V:15, P:15 / Periode 2 S:10, V:10, P:5
MA Theologie (4)Theologische Universiteit Apeldoornwww.tua.nlS:20, V:20, P:10
MA Predikant (4)Theologische Universiteit Kampenwww.tukampen.nlS:20, V:20, P:10
MA Theologie, variant Geestelijke Verzorging (4)Tilburg Universitywww.tilburguniversity.eduS:20, V:20, P:10
MA Humanistiek (4)Universiteit van Humanistiekwww.uvh.nlS:20, V:20, P:10
MA Theology and Religious Studies, variant Spiritual Care (4)Vrije universiteit Amsterdamwww.vu.nlS:20, V:20, P:10
MA Theology and Religious Studies, variant Predikantsopleiding (4)Vrije universiteit Amsterdamwww.vu.nlS:20, V:20, P:10
Post-HBO SupervisorenopleidingHogeschool Windesheimwww.windesheim.nlS:10, V:20, P:20
Post-academische ambtsopleiding Boeddhistisch geestelijk verzorger (4)Vrije Universiteit Amsterdamwww.vu.nlS:20, V:20, P:10
Post-academische ambtsopleiding Hindoeïstisch geestelijk verzorger (4)Vrije Universiteit Amsterdamwww.vu.nlS:20, V:20, P:10
Omgaan met verliesLand van Rouw www.landvanrouw.nlPeriode 1: S:15, V:15, P:15 / Periode 2: S:5, V:5, P:5
Kerkelijke Opleiding Oud-Katholieke Kerk van NederlandUniversiteit Utrecht seminarie.okkn.nlS:20, V:20, P:10

Voetnoten

1: Dit betreft de opleiders die door de raad Klinisch Pastorale Vorming zijn aangewezen als opleidingscentra. De informatie zoals vermeld op www.raadkpv.nl is ten allen tijde leidend.

2: Dit betreft opleidingen die door de LVSC zijn erkend. De informatie zoals vermeld op www.lvsc.eu is ten allen tijde leidend.

3: Je ontvangt zoveel punten als nodig zijn om één periode vrijgesteld te worden. Dit betreft 50 punten bij een fulltimeaanstelling, of minder (naar rato) bij een parttimeaanstelling.

4: Je ontvangt alleen punten voor een MA geestelijke verzorging als dit niet de initiële opleiding is op basis waarvan je bent ingeschreven bij de SKGV.