Alle info voor GV-ers

Print

Welke langere studietrajecten komen voor punten in aanmerking?

Langere studietrajecten die geaccrediteerd zijn staan apart vermeld in de scholingsagenda. In sommige gevallen mag je de punten verdelen over meerdere periodes, maar je moet deze altijd zelf toevoegen aan je dossier.

Een langer studietraject dat (nog) niet door de SKGV is geaccrediteerd, kan onder voorwaarden ook in aanmerking komen voor punten.

Overzicht studietrajecten

OpleidingAanbiederWebsitePunten
Verlies-, rouw- en stervensbegeleidingAcademie voor geesteswetenschappenacademiegeesteswetenschappen.nlPeriode 1 S:15, V:15, P:15 / Periode 2 S:10, V:10, P:5
Opleiding tot professioneel begeleider van bibliodramaCentrum voor Bibliodramawww.centrumvoorbibliodrama.nlS:10, V:10, P:10
Post-HBO Supervisie en Coaching (2)Christelijke Hogeschool Edewww.che.nlS:10, V:20, P:20
MA Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (afstudeerrichting Kerk & Pastoraat) (4)ETF Leuvenwww.etf.eduS:20, V:20, P:10
Begeleidingskunde Supervisie en Coaching (2)HanzeProprofessionals.hanze.nlS:10, V:20, P:20
Master Begeleidingskunde (2)Hogeschool Rotterdamwww.hogeschoolrotterdam.nlS:10, V:20, P:20
Supervisorenopleiding (2)Hogeschool Utrechtwww.hu.nlS:10, V:20, P:20
Opleiding tot Leersupervisor (2)Inholland Academywww.inholland.nl/academyS:10, V:20, P:20
Post-HBO opleiding Supervisiekunde (2)Inholland Academywww.inholland.nl/academyS:10, V:20, P:20
Verkorte opleiding Supervisor (2)Inholland Academywww.inholland.nl/academyS:10, V:20, P:20
Opleiding Ervaringsgericht Supervisor (2)Kempler Instituut Nederlandwww.kempler-instituut.nlS:10, V:20, P:20
Kaderopleiding Supervisie en coaching (2)Nederlands Huisartsen Genootschapwww.nhg.orgS:10, V:20, P:20
Promotieonderzoek, met GV onderwerp (3)nvtnvtS:15, V:20, P:15
MA Geestelijke Verzorging (4)Protestantse Theologische Universiteitwww.pthu.nlS:20, V:20, P:10
Primaire nascholing predikanten (gestart na september 2017)Protestantse Theologische Universiteitwww.pthu.nlS:7, V:13, P:7
Klinisch Pastorale Vorming (KPV) (1)Protestantse Theologische Universiteitwww.pthu.nlPeriode 1 S:15, V:15, P:15 / Periode 2 S:10, V:10, P:5
Opleiding Geestelijke BegeleidingProtestantse Theologische Universiteitwww.pthu.nlPeriode 1 S:20, V:20, P:5 / Periode 2 S:10, V:10, P:5
Interne leerroute Geestelijk Verzorger (cohort 2022)Radboud UMC KPV expertisecentrumwww.radboudumc.nl/onderwijsS:15, V:20, P:15
Interne leerroute Geestelijk Verzorger (cohort 2023)Radboud UMC KPV expertisecentrumwww.radboudumc.nl/onderwijsS:5, V:10, P:15
Klinisch Pastorale Vorming (KPV) (1)Radboud UMC KPV expertisecentrumwww.radboudumc.nl/onderwijsPeriode 1 S:15, V:15, P:15 / Periode 2 S:10, V:10, P:5
MA Religiewetenschappen, variant Geestelijke Verzorging (4)Radboud Universiteit Nijmegenwww.ru.nlS:20, V:20, P:10
MA Theologie en religiewetenschappen, variant Religion Health and Wellbeing, Geestelijke Verzorging (4)Rijksuniversiteit Groningenwww.rug.nlS:20, V:20, P:10
Opleiding Contextueel pastoraatSt. Contextueel Pastoraatwww.contextueelpastoraat.nlPeriode 1 S:15, V:15, P:15 / Periode 2 S:10, V:10, P:5
MA Theologie (4)Theologische Universiteit Apeldoornwww.tua.nlS:20, V:20, P:10
MA Predikant (4)Theologische Universiteit Kampenwww.tukampen.nlS:20, V:20, P:10
MA Theologie, variant Geestelijke Verzorging (4)Tilburg Universitywww.tilburguniversity.eduS:20, V:20, P:10
MA Humanistiek (4)Universiteit van Humanistiekwww.uvh.nlS:20, V:20, P:10
MA Theology and Religious Studies, variant Spiritual Care (4)Vrije universiteit Amsterdamwww.vu.nlS:20, V:20, P:10
MA Theology and Religious Studies, variant Predikantsopleiding (4)Vrije universiteit Amsterdamwww.vu.nlS:20, V:20, P:10
Post-HBO SupervisorenopleidingHogeschool Windesheimwww.windesheim.nlS:10, V:20, P:20
Post-academische ambtsopleiding Boeddhistisch geestelijk verzorger (4)Vrije Universiteit Amsterdamwww.vu.nlS:20, V:20, P:10
Post-academische ambtsopleiding Hindoeïstisch geestelijk verzorger (4)Vrije Universiteit Amsterdamwww.vu.nlS:20, V:20, P:10
Omgaan met verliesLand van Rouw www.landvanrouw.nlPeriode 1: S:15, V:15, P:15 / Periode 2: S:5, V:5, P:5
Kerkelijke Opleiding Oud-Katholieke Kerk van NederlandUniversiteit Utrecht seminarie.okkn.nlS:20, V:20, P:10

Voetnoten

1: Dit betreft de opleiders die door de raad Klinisch Pastorale Vorming zijn aangewezen als opleidingscentra. De informatie zoals vermeld op www.raadkpv.nl is ten allen tijde leidend.

2: Dit betreft opleidingen die door de LVSC zijn erkend. De informatie zoals vermeld op www.lvsc.eu is ten allen tijde leidend.

3: Je ontvangt zoveel punten als nodig zijn om één periode vrijgesteld te worden. Dit betreft 50 punten bij een fulltimeaanstelling, of minder (naar rato) bij een parttimeaanstelling.

4: Je ontvangt alleen punten voor een MA geestelijke verzorging als dit niet de initiële opleiding is op basis waarvan je bent ingeschreven bij de SKGV. Aanvullende eis voor deze opleidingen is dat een stage binnen de geestelijke verzorging aantoonbaar onderdeel moet zijn geweest van de opleiding.

Ga direct naar