Print

Wanneer komt een retraite of pelgrimage voor punten in aanmerking?

Retraite

Een retraite moet in georganiseerd verband plaatsvinden (hetzij in een groep, hetzij binnen een instituut bijv. een klooster waarbij je meedoet in het ritme van het klooster). Dit mag ook een stilteretraite zijn. Per 24 uur wordt 1 SKGV-punt toegekend, voor begeleide programmaonderdelen wordt per 4 contacturen 1 SKGV-punt toegekend.

 

Pelgrimage

Een pelgrimage moet in georganiseerd verband plaatsvinden en levert maximaal 10 punten op. Een individuele pelgrimage kan alleen worden gehonoreerd indien er sprake is van enkele begeleidingsmomenten van een coach, supervisor of leertherapeut die voldoet aan de vereisten van de SKGV. Per 24 uur wordt 1 SKGV-punt toegekend.

Ga direct naar