Alle info voor GV-ers

Print

Hoe krijg ik punten voor een regiobijeenkomst?

Regiobijeenkomsten worden meestal georganiseerd door collega geestelijk verzorgers en hebben vaak een wisselend karakter. Soms gaat het om pure uitwisseling van ervaring (zonder de gestructureerde aanpak van een intervisiebijeenkomst). Soms gaat het om thematische bijeenkomsten rond een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld ethiek of methodiek of diagnostiek. Soms is er een externe deskundige, soms niet. In elk geval is het doel van deze bijeenkomsten het leren en delen van en met collega geestelijk verzorgers.

De regiogroep moet vooraf voor accreditatie worden voorgedragen. Een geaccrediteerde regiobijeenkomst levert 0,5 punt op in de categorie Beroepsontwikkeling.

Accreditatievoorwaarden

De voorwaarden waaraan een regiobijeenkomst moet voldoen wil zij in aanmerking komen voor accreditatie zijn:

  • – Op de bijeenkomsten moet met enige regelmaat een casus uit de praktijk worden besproken.
  • – Op de bijeenkomsten moet regelmatig sprake zijn van methodiekuitwisseling.
  • – Op de bijeenkomsten moet regelmatig een thema op de agenda staan. Dat kan breed zijn, als het maar raakt aan de beroepspraktijk van de geestelijke verzorger of aan een algemene ontwikkeling waarvan de geestelijk verzorger op de hoogte moet zijn.
  • – De thema’s moeten een zekere afwisseling laten zien (geen eenzijdigheid).
  • – De bijeenkomsten moeten een vaste structuur hebben.
  • – De bijeenkomsten moeten met een zekere regelmaat plaatsvinden (minimaal driemaal per jaar).
  • – Met regelmaat moet er een deskundige externe spreker of begeleider worden uitgenodigd.
Ga direct naar