Alle info voor GV-ers

Print

Hoe krijg ik punten voor een intervisiebijeenkomst?

Minimaal één keer in de tien jaar neem je deel aan een intervisietraject. Een intervisietraject omvat minstens 10 sessies. Voor elke sessie krijg je 1 SKGV-punt.

Een intervisiegroep bestaat uit maximaal 10 leden en bestaat voor minstens de helft uit geestelijk verzorgers, eventueel aangevuld met andere pastores. Voor de intervisie wordt gebruik gemaakt van een intervisiemethodiek. Een intervisiegroep moet eerst worden geregistreerd.

De contactpersoon is ervoor verantwoordelijk dat de aanwezigheid van elke deelnemer in PE-online wordt geregistreerd en bevestigt dat de groep voldoet aan de voorwaarden.

Ga direct naar