Alle info voor GV-ers

Print

Ik wil uitstel aanvragen

Het is mogelijk om uitstel aan te vragen voor de lopende registratieperiode. Stuur daarvoor een e-mail naar de toetsingscommissie waarin je toelicht waarom je vindt dat je voor uitstel in aanmerking komt (bijv. langdurige ziekte, overlijden van een naaste; bij een zwangerschap kennen we standaard 6 maanden uitstel toe).

Wanneer de toetsingscommissie akkoord gaat, kun je maximaal 1 jaar uitstel krijgen. Mocht langer uitstel nodig zijn, dan moet je daarvoor opnieuw een verzoek indienen.

Wanneer je uitstel hebt gekregen moet je binnen 2 maanden na de reactie van de toetsingscommissie een plan indienen waaruit blijkt hoe je de nog ontbrekende punten binnen de gestelde termijn gaat behalen.

 

Ga direct naar