Alle info voor GV-ers

Print

Ik heb mijn punten behaald maar wil nog scholing toevoegen

Wil je in je dossier een volledig overzicht opbouwen van de (scholings)activiteiten die je hebt gevolgd? Dat kan! Wanneer je het benodigde aantal punten voor de lopende registratieperiode hebt behaald, kun je nog wel scholing toevoegen in je dossier maar die zal niet worden beoordeeld. Er zal achter deze extra activiteiten geen puntenaantal staan en de status blijft ‘niet beoordeeld’. De reden hiervoor is om de
beoordeling van accreditatie aanvragen die wél nodig zijn voor herregistratie sneller te kunnen afhandelen.  

Zijn er activiteiten die je aan het einde van de voorgaande registratieperiode hebt gevolgd en die je wilt opvoeren in de volgende registratieperiode, dan kun je een verzoek indienen om de activiteit alsnog te laten beoordelen door de toetsingscommissie. Dit kun je doen middels een mail aan de toetsingscommissie: toetsingscommissie@skgv.nl
Ga direct naar