Alle info voor GV-ers

Print

Uitschrijven

 

1. Op eigen verzoek

Je kunt je op eigen verzoek op elk willekeurig moment uitschrijven.
Je betalingsverplichting vervalt echter pas als je minimaal 1 maand vóór het nieuwe kalenderjaar opzegt, anders ben je over het nieuwe kalenderjaar ook de registratiebijdrage verschuldigd.

Wanneer je je wilt uitschrijven kun je dit per e-mail kenbaar maken. Je krijgt binnen circa 6 weken een bevestiging van je uitschrijving.

2. Op verzoek van SKGV

De toetsingscommissie kan een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur waarin zij verzoekt om uitschrijving van een geregistreerde. Zij noemt hiertoe de naam van de geregistreerde, de reden van uitschrijving en de ondernomen pogingen om in overleg met de geregistreerde tot een andere oplossing te komen. Mogelijke redenen:

  • De geregistreerde heeft te weinig punten (zie 2.4);
  • Het lukt de toetsingscommissie niet om in contact te komen met de geregistreerde, ondanks herhaaldelijke pogingen (via e-mail, telefonisch en per post);
  • De geregistreerde weigert te voldoen aan de inschrijfeisen.

Het bestuur kan besluiten een geregistreerde uit te schrijven indien er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting.

Het bestuur bevestigt de uitschrijving op verzoek van de SKGV schriftelijk aan de betreffende geregistreerde.

3. Herinschrijving

Indien je op eigen verzoek of op verzoek van de SKGV bent uitgeschreven, is het niet mogelijk om je binnen 1 jaar opnieuw in te schrijven.

 

 

 

Ga direct naar