Print

Ik wil mij uitschrijven

Je kunt je op eigen verzoek op elk willekeurig moment uitschrijven.
Je betalingsverplichting vervalt echter pas als je minimaal 1 maand vóór het nieuwe kalenderjaar opzegt, anders ben je over het nieuwe kalenderjaar ook de registratiebijdrage verschuldigd.

Wanneer je je wilt uitschrijven kun je dit per e-mail kenbaar maken aan de toetsingscommissie. Je krijgt binnen circa 6 weken een bevestiging van je uitschrijving.

Ga direct naar