Alle info voor GV-ers

Print

Ik ben hoofd van dienst in overheidsdienst, hoe geef ik dit aan?

Als je werkzaam bent als hoofd van dienst bij Justitie, Defensie of politie, dan mag je gebruik maken van aangepaste herregistratie voorwaarden. Vanuit de praktijk is gebleken dat de voorwaarden voor herregistratie zoals die gelden voor de eerste twee registratieperiodes, niet goed aansluiten bij het werk in deze functies. Daarom is het mogelijk om te herregistreren volgens de voorwaarden van de derde (of latere) registratieperiode. Dat betekent een halvering van de benodigde punten in de verplichte categorieën en meer ruimte om punten op te voeren in facultatieve categorieën.

Zie ook: https://www.skgv.nl/kennisbank/registratie-verlengen/hoeveel-punten-moet-ik-in-een-periode-van-5-jaar-behalen/

 
Ben je hoofd van dienst en werkzaam bij Justitie, Defensie of politie? Dan kun je dit aangeven in je dossier in PE-online. Daar vind je onder Details professional, onder Laatst bekende lidmaatschappen de optie om aan te geven dat je Hoofd van dienst bent: Functie is hoofd van dienst in overheidsdienst (Justitie, Defensie of politie), vink hier het boxje aan.


Wijzigt je functie? Denk eraan dat je als lid zelf verantwoordelijk bent voor het doorgeven van wijzigingen in je werksituatie.

Ga direct naar