Alle info voor GV-ers

Print

Ik ben lid van een bestuur of een commissie: hoe krijg ik daar punten voor?

Je komt in aanmerking voor punten als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden. Je kunt de activiteit zelf toevoegen aan je digitale dossier.

Bestuurswerk

  • – Betreft activiteiten die geen deel uitmaken van de reguliere werkzaamheden
  • – Het lidmaatschap van een bestuur of vakinhoudelijke commissie of werkgroep (ingesteld door de beroepsvereniging, SKGV of andere beroepsgerelateerde instelling)
  • – Per bijgewoonde vergadering (incl. voorbereiding en evt. uitwerking van actiepunten): 1 punt, maximaal 10 punten per bestuur per jaar
  • Let op: voeg een overzicht met vergaderdata dat wordt bevestigd door een betrokken medebestuurslid als bijlage toe

Deelname toetsingscommissie RING-GV

  • – Betreft het lidmaatschap van de toetsingscommissie van de RING-GV die gezamenlijk kandidaten beoordelen
  • – Per 3 toetsingen: 1 punt
  • Let op: voeg een overzicht met toetsingen dat wordt bevestigd door een betrokken collega als bijlage toe

Deelname benoemingscommissie HV

  • – Betreft het lidmaatschap van de benoemingscommissie van het Humanistisch Verbond
  • – Per 3 benoemingen: 1 punt
  • Let op: voeg een overzicht met benoemingen dat wordt bevestigd door een betrokken collega als bijlage toe
Ga direct naar