Alle info voor GV-ers

Print

Wanneer krijg ik punten voor innovatieve activiteiten?

Het gaat hier om activiteiten die je onderneemt naast je reguliere werk als geestelijk verzorger en die bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep. Deze ruimte kan vrij worden besteed aan opleidings- en vormingsactiviteiten met het oog op de innovatie en ontwikkeling van het vak van geestelijk verzorger.

Je kunt de activiteit zelf toevoegen aan je digitale dossier, waarna de toetsingscommissie achteraf beoordeelt of de activiteit innovatief is voor het vak. Voeg bij je aanvraag voldoende bijlagen toe waaruit blijkt wat de inhoud was van de activiteit en een overzicht van jouw tijdsinvestering.

Ga direct naar