Bevoegdheidsverlenende instanties

De SKGV accepteert twee mogelijke verklaringen op het gebied van de spirituele en levensbeschouwelijke verworteling en/of competenties van jou als geestelijk verzorger.

Het is (1) mogelijk om een zending of benoeming te krijgen van een erkend, religieus of levensbeschouwelijk genootschap. Vaak hanteren zij hun eigen voorwaarden op het gebied van opleiding.

De SKGV erkent een zending of benoeming van de volgende instanties:

Het is (2) mogelijk om een bevoegdheidsverklaring aan te vragen bij de Raad voor Institutioneel Niet-Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING). Om dit traject te kunnen starten moet je voldoen aan de opleidingseisen die de SKGV stelt.

Wanneer je je inschrijft bij de SKGV dien je een kopie van je zendingsbrief of bevoegdheidsverklaring toe te voegen. Neem contact op met de bevoegdheidsverlenende instantie als je vragen hebt over het aanvragen van een zending of bevoegdheid.