Werken als geestelijk verzorger

Je kunt je inschrijven bij de SKGV als je werkzaam bent als geestelijk verzorger. Diverse werkvelden zijn daarbij mogelijk: je kunt werken bij een instelling, bij de overheid of als zelfstandige, of in meerdere werkvelden.

Wanneer je je inschrijft dien je een kopie van een document toe te voegen waaruit blijkt dat je werkzaam bent als geestelijk verzorger. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidscontract, werkgeversverklaring, afbeelding van je werknemersportaal of een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Uit het document moeten we kunnen afleiden dat je op dit moment werkzaam bent. Dit betekent dat je eigen naam, de naam van de werkgever en de datering minimaal zichtbaar moeten zijn. Andere gegevens (zoals individuele afspraken, salarisbedrag of -schaal) mag je onherkenbaar maken als je wilt.

Daarnaast dien je aan te geven hoeveel uur per week je gemiddeld werkzaam bent. Een aanstelling van minstens 8 uur per week als geestelijk verzorger is een vereiste. Dit betekent dat je respectievelijk een aantoonbaar even grote omvang van werkzaamheden dient te hebben als geestelijk verzorger of -begeleider in de thuissituatie.