Beroepsvereniging en representatieve verbanden

Door je lidmaatschap van een beroepsvereniging of aansluiting bij een georganiseerd representatief verband verbind je je aan de beroepscode. Ook is op deze manier het klacht- en tuchtrecht geregeld.

De door de SKGV erkende beroepsverenigingen zijn:

Wanneer je je inschrijft dien je een kopie van je inschrijving bij de VGVZ of NVPA toe te voegen.

De door de SKGV erkende georganiseerde representatieve verbanden zijn:

  • PGV Defensie
  • DGV-DJI Justitie
  • SO Humanistisch Verbond

Wanneer je werkzaam bent als protestants geestelijk verzorger bij Defensie, als boeddhistische, hindoe, humanistische, orthodoxe, protestantse of rooms-katholieke geestelijk verzorger bij Justitie of wanneer je een benoeming hebt van het Humanistisch Verbond, dan ben je automatisch lid van één van deze verbanden. Je hoeft bij je inschrijving geen extra documentatie toe te voegen.