Een bericht van de SKGV aan alle geregistreerden

Beste geregistreerde,

Het zal je niet ontgaan zijn dat de SKGV kampt met achterstanden. In deze nieuwsbrief praten we je bij over de huidige situatie, de gevolgen voor je inschrijving of herregistratie en onze verbeterplannen.

Allereerst: de achterstand in het beantwoorden van e-mails en het verwerken van accreditatie-aanvragen zijn onze grootste prioriteit op dit moment. Bij het aanleveren van punten kijken we naar de datum waarop de scholing gevolgd is, niet naar de datum waarop de accreditatie is verwerkt / de punten in je dossier verschijnen. Je hoeft dus niet bezorgd te zijn dat je door de lange verwerkingstijd niet zou kunnen herregistreren of wordt uitgeschreven. We schrijven niemand uit (tenzij op eigen verzoek) zolang er nog accreditatie-aanvragen openstaan.

Als gevolg van het snel gegroeide aantal geregistreerden is de werklast in korte tijd explosief gestegen. Veel sneller dan we als organisatie kunnen bijbenen! Ook ontvangen we steeds meer e-mails over diverse uitzonderingen en omstandigheden. De SKGV is blij met de groei van het aantal geregistreerden, maar dat de afhandeling van aanvragen vertraging oploopt vinden we vervelend.

We begrijpen de ergernis en het ongemak als je al lang wacht op een reactie van de SKGV. Zeker als er veel op het spel staat, bijvoorbeeld voor je herregistratie of als je afhankelijk bent van vergoeding door je werkgever.

Wist je dat de toetsingscommissie zo’n 200 berichten per week ontvangt? Als je niet direct antwoord krijgt, dan komt dat doordat we achter de schermen druk bezig zijn met aanvragen, beoordelingen en toetsingsprocedures van jou en je collega’s. Een extra mail sturen – soms tot drie keer toe – draagt bij aan de werklast.

In het bestuur en de toetsingscommissie van de SKGV zitten bevlogen collega-geestelijk verzorgers. Maandelijks besteden zij – onbezoldigd – veel tijd en aandacht aan toetsing en beoordeling, het bespreken van casussen, het scheppen van nieuwe kaders en het vertegenwoordigen van de SKGV in diverse netwerken. Drie betaalde stafmedewerkers ondersteunen hen in de uitvoering, voor een beperkt aantal uren in de week.

De SKGV moet als organisatie in korte tijd een professionaliseringsslag maken, waarvan wij allemaal de groeistuipen ervaren. We zoeken daarbij de balans tussen een acceptabele registratiebijdrage en de verwerkingstijd om aanvragen af te handelen.

De SKGV wil een betrouwbaar register zijn, dat met duidelijke criteria en heldere communicatie bijdraagt aan de kwaliteitsbewaking en verdere professionalisering van onze beroepsgroep. De komende weken zetten wij de schouders eronder om achterstanden weg te werken en procedures te verbeteren. We bereiden veranderingen voor in organisatie en werkwijze, die het functioneren van de SKGV bestendig maken voor de lange termijn.

Daarbij hopen we op je geduld. En mocht je opbouwende kritiek voor ons hebben, of graag een steentje willen bijdragen? Van harte welkom!