Over 1 week – op 8 april – zijn we zo ver dat onze nieuwe website voor iedereen toegankelijk wordt.
Een totaal nieuw uiterlijk, met ook ons nieuwe logo, maar vooral: een website die alle relevante informatie van en over de SKGV goed toegankelijk maakt.
Gezien alle nieuwe ontwikkelingen binnen de geestelijke verzorging en de vele nieuwe registraties is veel aandacht besteed aan de vindbaarheid van informatie.
De website vormt een afspiegeling van het groeiende belang van het vakgebied en de voortgang van de professionalisering van zowel de vakgenoten als van de SKGV zelf.
Bestuur en medewerkers van de SKGV wensen u een succesvolle zoektocht toe op de website, en zijn benieuwd naar reacties, u kunt hiervoor mailen naar bestuur@skgv-register.nl .