Beste SKGV geregistreerde,


In deze nieuwsbrief geven we jullie graag inzicht in onze werkwijze en hoe wij momenteel omgaan met de werkachterstanden. Lees hieronder een bericht van het bestuur en de toetsingscommissie aan alle geregistreerden.

De inhoud van deze nieuwsbrief
1. Mededeling van de SKGV m.b.t. achterstanden en de werkwijze
2. Registratie supervisor bij de LVSC
3. Facturatie jaarbijdrage SKGV 
4. Vacature penningmeester bestuur

xhkh2.jpeg


Een bericht van de SKGV aan alle geregistreerden


Beste geregistreerde,


Het zal je niet ontgaan zijn dat de SKGV kampt met achterstanden. In deze nieuwsbrief praten we je bij over de huidige situatie, de gevolgen voor je inschrijving of herregistratie en onze verbeterplannen.

Allereerst: de achterstand in het beantwoorden van e-mails en het verwerken van accreditatie-aanvragen zijn onze grootste prioriteit op dit moment. Bij het aanleveren van punten kijken we naar de datum waarop de scholing gevolgd is, niet naar de datum waarop de accreditatie is verwerkt / de punten in je dossier verschijnen. Je hoeft dus niet bezorgd te zijn dat je door de lange verwerkingstijd niet zou kunnen herregistreren of wordt uitgeschreven. We schrijven niemand uit (tenzij op eigen verzoek) zolang er nog accreditatie-aanvragen openstaan.

Als gevolg van het snel gegroeide aantal geregistreerden is de werklast in korte tijd explosief gestegen. Veel sneller dan we als organisatie kunnen bijbenen! Ook ontvangen we steeds meer e-mails over diverse uitzonderingen en omstandigheden. De SKGV is blij met de groei van het aantal geregistreerden, maar dat de afhandeling van aanvragen vertraging oploopt vinden we vervelend.

We begrijpen de ergernis en het ongemak als je al lang wacht op een reactie van de SKGV. Zeker als er veel op het spel staat, bijvoorbeeld voor je herregistratie of als je afhankelijk bent van vergoeding door je werkgever.

Wist je dat de toetsingscommissie zo’n 200 berichten per week ontvangt? Als je niet direct antwoord krijgt, dan komt dat doordat we achter de schermen druk bezig zijn met aanvragen, beoordelingen en toetsingsprocedures van jou en je collega’s. Een extra mail sturen – soms tot drie keer toe - draagt bij aan de werklast.

In het bestuur en de toetsingscommissie van de SKGV zitten bevlogen collega-geestelijk verzorgers. Maandelijks besteden zij – onbezoldigd – veel tijd en aandacht aan toetsing en beoordeling, het bespreken van casussen, het scheppen van nieuwe kaders en het vertegenwoordigen van de SKGV in diverse netwerken. Drie betaalde stafmedewerkers ondersteunen hen in de uitvoering, voor een beperkt aantal uren in de week.

De SKGV moet als organisatie in korte tijd een professionaliseringsslag maken, waarvan wij allemaal de groeistuipen ervaren. We zoeken daarbij de balans tussen een acceptabele registratiebijdrage en de verwerkingstijd om aanvragen af te handelen.

De SKGV wil een betrouwbaar register zijn, dat met duidelijke criteria en heldere communicatie bijdraagt aan de kwaliteitsbewaking en verdere professionalisering van onze beroepsgroep. De komende weken zetten wij de schouders eronder om achterstanden weg te werken en procedures te verbeteren. We bereiden veranderingen voor in organisatie en werkwijze, die het functioneren van de SKGV bestendig maken voor de lange termijn.

Daarbij hopen we op je geduld. En mocht je opbouwende kritiek voor ons hebben, of graag een steentje willen bijdragen? Van harte welkom! 

xhkh2.jpeg

 

Registratie supervisor bij de LVSC

De LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie En Coaching) regelt de registratie voor diverse begeleidende beroepen, zoals coaches en supervisoren. Let er daarom op, als je begeleidingsgesprekken als supervisie wilt laten accrediteren, dat de begeleider in de juiste categorie (dus als supervisor) geregistreerd staat. Dit is makkelijk na te gaan op de website van de LVSC. 

Klik hier voor meer informatie over supervisie en individuele begeleidingsgesprekken.
 

xhkh2.jpeg

Facturatie registratiebijdrage 2024 

Eind april zal de factuur voor de registratiebijdrage van het jaar 2024 worden verstuurd. 

De kosten van de registratie bedragen € 89,50 per kalenderjaar, onafhankelijk van hoeveel uur per week je werkt. In je dossier dien je hiervoor je eigen mailadres aan te geven. 

Bij de eerste registratie in de loop van het jaar geldt een tarief naar rato. De herregistratie na een 5-jaars periode is inbegrepen in de jaarbijdragen. Bij opzegging in de loop van een jaar vindt geen restitutie plaats van de jaarbijdrage.

Indien je via onze website geen antwoord kunt vinden op je vragen over de registratiebijdragen of de factuur, kun je contact opnemen via factuur@skgv.nl. Denk eraan daarbij je registratienummer te vermelden.

xhkh2.jpeg

 

Het SKGV-bestuur zoekt een nieuwe penningmeester!

De SKGV is op zoek naar een nieuwe penningmeester in haar bestuur. De zittende penningmeester heeft aangegeven na zeven boeiende jaren zijn taken over te willen dragen in verband met persoonlijke omstandigheden. Het is gewenst deze overdracht in de loop van 2024 te laten plaatsvinden.

Waar ben je als penningmeester verantwoordelijk voor?

  • je bent verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de SKGV;
  • je beheert de bankrekening en de financiële reserves;
  • je monitort het factureringsproces dat grotendeels automatisch verloopt;
  • je stelt samen met de managementondersteuner de jaarrekening en begroting op;
  • i.s.m. de kascommissie draag je zorg voor de jaarstukken.

Daarnaast neemt de penningmeester deel aan de bestuursvergaderingen (deels online) en participeert hij/zij in de algemene beleidsvorming en draagt hij/zij een gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheid.

Bekendheid met het terrein van de geestelijke verzorging strekt tot aanbeveling, evenals enige ervaring met Excel. Veel van de communicatie verloopt via de computer, en het boekhoudpakket wordt bijgehouden door de managementondersteuner. Kennis van beleggingen is niet noodzakelijk.

De SKGV begeeft zich in een dynamisch werkveld en maakt een professionaliseringsslag door in interactie met diverse belanghebbende partijen. Onderdeel van de professionaliseringsslag is het opbouwen van een sterke ondersteunende staf (op ZZP-basis) om daarmee de taken van het bestuur te verlichten. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd, waarbij concreet gemaakte kosten vergoed worden.

Het tijdsbeslag voor de penningmeester is wisselend, maar komt gemiddeld neer op enkele uren per week.

Belangstelling voor het penningmeesterschap in het SKGV-bestuur? Voor nadere informatie kan je contact opnemen met ambtelijk secretaris Maaike Kluit: ambtelijksecretaris@skgv.nl

Oproep actualiseren persoonsgegevens

Ben je verhuisd of van werkgever veranderd? Heb je een ander mailadres? Zijn je omstandigheden gewijzigd, geef dit dan zelf door in je dossier om misverstanden te voorkomen.

www.skgv.nl

De SKGV is niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar. Daarom ontvangen we je vragen graag per e-mail. Ook kun je eerst op onze website kijken of je vraag daar al beantwoord is. Wil je een belafspraak? Stuur dan een e-mail waarin je duidelijk je telefoonnummer vermeldt en de vragen die je hebt. Zet in de titel dat je graag een belafspraak wilt.