Beste SKGV geregistreerde,

De zomervakantie staat voor de deur. Een mooi moment om het jaar af te sluiten met deze nieuwsbrief. Wij informeren jullie graag over de laatste nieuwtjes, ontwikkelingen en vrijgekomen vacatures. 


De inhoud van deze nieuwsbrief

1. Gerjos Hengelaar draagt voorzitterschap over aan Ria Pasterkamp 
2. Nieuwe ambtelijk secretaris bestuur Maaike Kluit 
3. Toetreding justitie
4. Beleidswijziging registratie-eis hoofden GV
5. Vacature ondersteuner toetsingscommissie 
6. Vacature bestuurslid 
7. Oproep actualiseren persoonsgegevens

Gerjos Hengelaar draagt voorzitterschap over aan Ria Pasterkamp

Gerjos Hengelaar neemt na zeven jaar afscheid van de SKGV. In 2018 werd Gerjos voorzitter van het SKGV-bestuur en deze rol heeft hij met verve weten te vervullen. In zijn rol als voorzitter heeft hij de organisatie doorontwikkeld tot een onafhankelijke stichting. Wij bedanken Gerjos - de sfeermaker van het bestuur - voor zijn betrokkenheid, drijfkracht en inspiratie.

Op 04 april 2023 heeft Gerjos het voorzitterschap overgedragen aan Ria Pasterkamp. Ria is sinds 2019 betrokken als bestuurslid bij de SKGV en werkt daarnaast als protestants geestelijk verzorger in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ria vertelt in dit korte interview hoe zij haar rol als nieuwe voorzitter wenst te vervullen en wat haar hierin drijft.

Een kort interview met Ria 

‘Hoe wens je de organisatie de komende jaren, in jouw rol als voorzitter, door te ontwikkelen?’

‘Ons bestuur maakt een kwetsbare periode door, met enerzijds grote en snelle ontwikkelingen op het gebied van geestelijke verzorging met daarbij snelle groei van het aantal geregistreerden en anderzijds een chronisch gebrek aan bestuursleden. Dat maakt, dat wij gestructureerd en transparant moeten werken en met de beperkte krachten die wij hebben zo goed mogelijk moeten omgaan.

Voor mij betekent dat Rust, Reinheid en Regelmaat:

1. We maken een langetermijnplanning, waarin aandacht is voor opvolging en bijstelling van gemaakte afspraken.
2. We zijn naar alle betrokkenen, in het bijzonder de geregistreerde collega’s en de opleiders, glashelder over wederzijdse verwachtingen en we leveren wat is afgesproken
3. We doen het werk met elkaar, op basis van een gedragen rol- en taakverdeling'.

Wat drijft je om deze rol te vervullen?

‘Ik hecht eraan dat geestelijke verzorging kwaliteit levert. Daarom werk ik graag mee aan het streven om onze beroepstitel te laten beschermen.

Ik ben er graag actief bij als het spannend wordt. De SKGV wordt nu snel groter en professioneler. Dat is heel motiverend om van dichtbij mee te maken. Ik vind besturen leuk, en zeker met de leuke bestuursleden van de SKGV. Mijn oproep is daarom: Kom erbij! Je bent nodig.’

 

 

Nieuwe ambtelijk secretaris van het bestuur Maaike Kluit


We nemen afscheid van Maud

We verwelkomen de nieuwe ambtelijk secretaris van het bestuur Maaike Kluit. Maaike neemt het stokje over van Maud Gemmeke die na 3 jaar de SKGV verlaat. Maud kijkt terug op een mooie en leerzame tijd bij de SKGV en gaat met name de leuke collega’s en vrijwilligers missen. Ze heeft de organisatie letterlijk en figuurlijk zien groeien. Sinds vorig jaar werkt Maud als humanistisch geestelijk verzorger bij justitie, ze zit daar naar eigen zeggen, goed op haar plek. We bedanken Maud voor haar inzet en geestdrift.
 

We stellen voor... Maaike

Maaike studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek. Als zelfstandige onderzoekt, schrijft en coördineert zij graag initiatieven rond o.a. onderwijs en jongeren, gendergelijkheid, lhbti-emancipatie en levensbeschouwing. Daarnaast is zij humanistisch celebrant. Maaike kijkt ernaar uit de SKGV in de komende jaren te ondersteunen bij de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen rondom GV en de praktische uitdagingen die daarbij komen kijken.

 

 

Geestelijk verzorgers justitie treden toe tot de SKGV

Per 1 januari jongstleden hebben de Boeddhistische, Hindoe, Humanistische, Orthodoxe, Protestantse en Rooms-Katholieke denominaties van de DGV-DJI een convenant gesloten met de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). 

Met dit convenant erkent de SKGV de betreffende denominaties van de DGV-DJI als een georganiseerd verband dat voldoet aan bepaalde eisen die de SKGV stelt om een geestelijk verzorger in het kwaliteitsregister in te kunnen schrijven. De SKGV hoopt dat veel geestelijk verzorgers van de DGV-DJI zich zullen aansluiten bij de meer dan 1140 die al in het register zijn ingeschreven.

 

Registratie-eisen hoofden van dienst

Al enige tijd speelt de vraag of en hoe hoofden SKGV-geregistreerd kunnen worden en blijven, als zij vanwege de invulling van hun taak niet kunnen voldoen aan de SKGV-eisen m.b.t. het ‘gewone’ cliëntcontact.

Het bestuur heeft besloten voor hoofden de volgende uitzondering te maken: indien hoofden van dienst vanwege hun taakuitoefening onvoldoende cliënt-contacten kunnen maken, krijgen zij de rechten van de derde registratieperiode. Dat wil zeggen, dat de eisen voor (her)registratie hetzelfde blijven, maar dat de verdeling van de te behalen bij- en nascholingspunten flexibeler is. 

Deze regeling geldt uitsluitend voor de werkzaamheden als hoofd van dienst. Verandering van functie moet meteen worden gemeld bij de toetsingscommissie van de SKGV.

Wij hopen met deze regeling een begaanbare weg te hebben gevonden. Weet ons zo nodig te vinden voor een toelichting!

 

 

De SKGV zoekt ondersteuner toetsingscommissie 

Wij zoeken…

Een administratieve duizendpoot! Als dienstverlenende en communicatieve professional ben jij het gezicht van de toetsingscommissie van de SKGV. Je behartigt daarbij zowel de belangen van de SKGV, als van de betrokken geestelijk verzorgers en opleiders. Je denkt mee wanneer zij hun vragen aan jou stellen, draagt oplossingen aan voor complexe situaties en werkt zorgvuldig en geordend.

Taken en verantwoordelijkheden

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor geestelijk verzorgers en opleiders en het gezicht van de toetsingscommissie; 
• Je doet voorstellen voor de inhoudelijke beoordeling van bij- en nascholing en overlegt hierover maandelijks met de leden van de toetsingscommissie;
• Je neemt actief deel aan het tweemaandelijks overleg tussen de voorzitters en ambtelijk secretarissen van toetsingscommissie en bestuur; 
• Je beoordeelt zelfstandig aanvragen tot (her)registratie van geestelijk verzorgers.

Wij bieden…

• Een overeenkomst voor gemiddeld 12-14 uur per week op ZZP-basis;
• Een vergoeding van € 53,72 excl. BTW per uur (€ 65,00 incl. BTW);
• Flexibiliteit in het bepalen van werktijden en vakanties;
• Nauwe samenwerking met collega’s (ambtelijk secretaris bestuur en managementondersteuner).

De startdatum is in overleg en bij voorkeur op korte termijn.

Informatie en reageren

Meer informatie over de inhoud van de vacature bij Francis Krabshuis via toetsingscommissie@skgv.nl of 06 16 433 282. 

Direct reageren kan voor vrijdag 30 juni naar Maaike Kluit (ambtelijk secretaris bestuur) via ambtelijksecretaris@skgv.nl.

De eerste gespreksronde zal (online) plaatsvinden op vrijdag 7 juli in de ochtend. Een tweede klik-gesprek vindt fysiek plaats op een centrale locatie op dinsdag 11 of woensdag 12 juli. 

Klik hier voor de volledige vacature.

 

De SKGV zoekt algemeen bestuursleden

Het algemeen bestuurslid adviseert en bepaalt in samenwerking met het bestuur over onder meer (a) de missie en visie van de SKGV, (b) beoordeling van de kwaliteit van aangeboden nascholing en opleiding, c) de ontwikkeling van het kwaliteitsregister, d) de communicatie met de geregistreerden en zij die geregistreerd willen worden en e) de samenwerking met externe organisaties en instellingen.

Wat houdt de bestuursfunctie in?

• Signaleren van en beleid maken op vernieuwingen en kwaliteitsverbeteringen binnen de SKGV;
• Ontwikkelen van een toekomstbestendige visie voor de SKGV;
• Het onderhouden van contacten met levensbeschouwelijke organisaties, opleidingen en relevante maatschappelijke organisaties.

Tijdsinvestering bestuursvergaderingen

• Voorbereiden en bijwonen van de (grotendeels online) bestuursvergaderingen, 8-10 keer per jaar, gemiddeld 3 uur per vergadering (dit is exclusief voorbereiding). Het bestuur komt vier keer per jaar in persoon bijeen;
• Het bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar;
• De functie is onbezoldigd. Je ontvangt wel een onkostenvergoeding.

Vragen m.b.t. de vacature kunnen gericht worden aan bestuur@skgv.nl. Je kunt reageren op deze vacature door een motivatiebrief en CV te sturen naar bestuur@skgv.nl.

Klik hier voor de volledige vacature.

 

Oproep actualiseren persoonsgegevens

Ben je verhuisd of van werkgever veranderd? Heb je een ander mailadres? Zijn je omstandigheden gewijzigd, geef dit dan zelf door in je dossier om misverstanden te voorkomen.

www.skgv.nl

De SKGV is niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar. Daarom ontvangen we je vragen graag per e-mail. Ook kun je eerst op onze website kijken of je vraag daar al beantwoord is. Wil je een belafspraak? Stuur dan een e-mail waarin je duidelijk je telefoonnummer vermeldt en de vragen die je hebt. Zet in de titel dat je graag een belafspraak wilt.