De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers is op zoek naar een ambtelijk secretaris ter ondersteuning van het bestuur.

De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) beheert het kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers. Dit register richt zich op het waarborgen van het professionele niveau van de beroepsgroep en op het stimuleren van maatschappelijke erkenning. De SKGV is een stichting met een bestuur, de inhoudelijke toetsingscommissie, de commissie onderzoek initiële opleidingen en een college van beroep en klachten. De bestuurs- en commissie leden werken onbezoldigd. De ondersteuning van deze leden wordt verzorgd door drie parttime werkende ZZP-ers in de rol van ambtelijk secretaris resp. managementondersteuner. In verband met het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een ambtelijk secretaris voor het bestuur.


Wij zoeken

Als dienstverlenende en communicatieve professional ben jij het gezicht van het bestuur van de SKGV. Je behartigt daarbij zowel de belangen van de SKGV, als van de betrokken geestelijk verzorgers en opleiders. Je denkt mee bij beleidsmatige vragen, draagt oplossingen aan voor complexe situaties en werkt zorgvuldig en geordend. Doordat jij relevante informatie en eerder gemaakte afspraken paraat hebt (of deze snel weet terug te vinden) help je het bestuur bij het nemen van de juiste beslissingen. Je voelt je betrokken bij de professionalisering van het vak geestelijke verzorging en je wilt hier een bijdrage aan leveren. Daarbij heb je minimaal HBO niveau. We gaan er vanuit dat je affiniteit hebt met geestelijke verzorging en dat je bij je werkzaamheden rekening houdt met de dynamiek van het werkveld.


Taken en verantwoordelijkheden

 • Je organiseert de vergaderingen van het bestuur (10x per jaar), waarvoor je ook de vergaderstukken voorbereidt en notuleert.
 • Je neemt zelf initiatief en coördineert de werkzaamheden van het bestuur.
 • Je bent beleidsmatig sterk, je denkt actief mee over beleidskwesties en werkt deze uit.
 • Je onderhoudt regelmatige contacten met verschillende organisaties die betrokken zijn met het vak geestelijke verzorging, zoals de VGVZ.
 • Je adviseert en organiseert over externe communicatie zoals nieuwsbrieven.
 • Je werkt nauw samen met je directe collega’s (ambtelijk secretaris toetsingscommissie en managementondersteuner) en je stuurt de managementondersteuner aan.


Wij bieden:

 • een overeenkomst voor gemiddeld 8 uur per week op ZZP-basis
 • een vergoeding van € 53,72 excl. BTW per uur (€ 65,00 incl BTW)
 • een vergoeding van € 0,28 excl. BTW per km voor noodzakelijke reizen
 • flexibiliteit wat betreft werktijden
 • voornamelijk thuiswerken (2 maal per jaar is er een vergadering op een centrale locatie in het land)
 • frequente samenwerking met enthousiaste bestuursleden / geestelijk verzorgers en de ondersteuning

De startdatum is in overleg en bij voorkeur op korte termijn.


Heb je interesse?

Reageer direct, maar uiterlijk vrijdag 7 april, naar Francis Krabshuis (ambtelijk secretaris toetsingscommissie) via toetsingscommissie@skgv.nl. Ook met vragen over de vacature kan je bij Francis terecht, tel 06-16433282. De sollicitatiegesprekken zullen online plaatsvinden in week 16/17.