Beste SKGV geregistreerde,

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Wij wensen jullie allen een prachtig nieuwjaar toe. 
We informeren jullie graag over de laatste nieuwtjes, ontwikkelingen en vacante posities.


De inhoud van deze nieuwsbrief
1. Nieuwe bestuursleden Beate Giebner en Ryan van Eijk
2. Beoordeling individuele accreditatie-aanvragen
3. Vacature penningmeester bestuur

Vrijgevestigd geestelijk verzorger Beate Giebner 
en RK-leidinggevende 
Ryan van Eijk nemen zitting in het SKGV-bestuur!

Beate zet zich als bestuurslid in voor de kwaliteit van opleidingen, en heeft in het bijzonder oog voor het bijscholingsaanbod voor vrijgevestigden. Ryan vindt in de huidige situatie vooral de borging van kwaliteit van de geestelijke verzorging van belang, zowel vanuit professioneel als vanuit identiteitsperspectief.

We verwelkomen Beate en Ryan in het SKGV-bestuur en kijken uit naar de samenwerking!

Wij introduceren: Beate Giebner

Waar werk je nu?
'Ik heb 22 jaar als humanistisch geestelijk verzorger in de Universitair Medische Centra in  Amsterdam, locatie AMC gewerkt. Sinds 2021 ben ik als vrijgevestigd geestelijk verzorger aan het Questio-Centrum voor levensvragen verbonden. Allebei ervaar ik als zeer zinvol. In het ziekenhuis was ik een geïntegreerd onderdeel van de instelling, en het was goed om bij acute geestelijke nood van opgenomen patiënten aanwezig te kunnen zijn'.
 

'Bijzonder aan ons vak is dat wij onszelf als persoon zo mee kunnen nemen'


Wat kenmerkt voor jou een goede werkdag als gv'er?
'Nu heb ik langere gesprekken bij mensen thuis waarin thema’s over een langere periode uitgewerkt worden. In beide gevallen vind ik het heerlijk om met mensen te werken. Bijzonder aan ons vak is voor mij dat wij onszelf als persoon zo mee kunnen nemen. Als ik betrokken kan zijn bij mensen en daarbij creatief en intuïtief kan blijven, is mijn werkdag geslaagd. Ik heb de indruk dat het contact vruchtbaar is als ik verrast ben en nieuwsgierig blijf'.

Wat hoop je bij de SKGV te kunnen doen of bereiken? 
'Als lid van het bestuur van de SKGV hoop ik me in te zetten voor de professionele belangen van geestelijk verzorgers. Daarbij hoort dat wij goed worden opgeleid en ons zinvol kunnen bijscholen. In het bijzonder hoop ik ook aandacht te hebben voor de kwaliteit van de opleiding en het bijscholingsaanbod voor vrijgevestigden, deze nieuwe tak van de geestelijke verzorging. Ik zet me tevens in voor een goed contact met het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek'.

Wat draagt buiten het werk bij aan je ontspanning en welbevinden?
'Buiten mijn werk zorg en speel ik heel graag met mijn kleinkind van een half jaar. Het blijft steeds een wonder om te ervaren hoe een mens in de kiem al zoveel in zich heeft. (En deze natuurlijk in het bijzonder ;) !) In het weekend ben ik vaak in ons huisje in Salland, rommel ik veel in de tuin, wandel ik en verken ik de buurt'.

 

xhkh2.jpeg


Wij introduceren: Ryan van Eijk


Waar werk je nu en hoe is de geestelijke verzorging op je pad gekomen?
'Sinds 2015 mag ik bijdragen aan de facilitering van de geestelijke verzorging bij justitie. Dat doe ik als algemeen landelijk leidinggevende van ruim veertig rooms-katholieke geestelijk verzorgers en als lid van het managementteam bij de Dienst Geestelijke Verzorging van Justitie. Daarvoor was ik 17 jaar voltijds rooms-katholieke geestelijk verzorger in diverse justitiële inrichtingen in Regio Rijnmond en Brabant, waar ik werkte met diverse groepen gedetineerden (jeugd, verslaafden, psychiatrie) in zowel reguliere als in diverse veiligheidsregimes. Voor ik bij justitie werkzaam was, was ik in de missionaire wereld actief (o.a. in Afrika en Amsterdam met illegale vluchtelingen). Naast theologie (UTP Heerlen, promotie in Tilburg) studeerde ik rechten in Maastricht'.
 

'Alertheid op en nuance vanwege de verscheidenheid van werkvelden is daarbij gevraagd, evenals oog voor wat verbindend is tussen de werkvelden'

 

Wat hoop je bij de SKGV te kunnen doen of bereiken?
'Het beroep van geestelijke verzorging is momenteel erg in beweging en staat voor grote vragen inzake de toekomst. De SKGV heeft daarin een grote rol, betekenis en verantwoordelijkheid. Van belang vind ik in de huidige situatie vooral de borging van kwaliteit van geestelijke verzorging in de breedte, zowel vanuit professioneel als vanuit identiteitsperspectief. Daarbij vind ik het ook van belang dat er rekening gehouden wordt met de diverse stakeholders in de verschillende werkvelden. Vragen en ontwikkelingen lopen er niet altijd parallel of synchroon. Alertheid op en nuance vanwege de verscheidenheid van werkvelden is volgens mij daarbij gevraagd, evenals oog voor wat verbindend is tussen de werkvelden. Daar evenwicht in vinden lijkt me een mooie taak'.  
 

Wat draagt buiten het werk bij aan je ontspanning en welbevinden?
'Buiten mijn werk vind ik mijn ontspanning in lezen, wandelen (al of niet met mijn vrouw en hond) en voetbal. Momenteel wordt er verder soms ook wat domme kracht gevraagd bij de verbouwing van het huis van mijn dochter'.

xhkh2.jpeg

 

Beoordeling individuele accreditatie-aanvragen  

Met ingang van 1 januari 2024 zullen individuele accreditatie-aanvragen, die worden gedaan nádat de punten die benodigd zijn voor herregistratie al zijn behaald, niet meer worden beoordeeld.

Tot voor kort deden we dit wel, waardoor we als toetsingscommissie meer aanvragen dan nodig te verwerken hadden en de beoordeling van activiteiten die wél nodig zijn voor herregistratie langer op zich lieten wachten. Met deze wijziging in onze werkwijze beogen we de werklast van de toetsingscommissie te verlagen en overige aanvragen sneller te kunnen afhandelen.  

Het blijft mogelijk om in je dossier een overzicht op te bouwen van alle activiteiten die je hebt gevolgd, alleen zal achter de extra activiteiten geen puntenaantal staan en blijft de status 'niet beoordeeld'.   

Zijn er activiteiten die je aan het einde van de voorgaande registratieperiode hebt gevolgd en die je wilt opvoeren in de volgende registratieperiode, dan kun je een verzoek indienen om de activiteit alsnog te laten beoordelen door de toetsingscommissie. Dit kun je doen middels een mail aan de toetsingscommissie: toetsingscommissie@skgv.nl.
 

xhkh2.jpeg

 

Het SKGV-bestuur zoekt een nieuwe penningmeester!

De SKGV is op zoek naar een nieuwe penningmeester in haar bestuur. De zittende penningmeester heeft aangegeven na zeven boeiende jaren zijn taken over te willen dragen in verband met persoonlijke omstandigheden. Het is gewenst deze overdracht in de loop van 2024 te laten plaatsvinden.

Waar ben je als penningmeester verantwoordelijk voor?

  • je bent verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de SKGV;
  • je beheert de bankrekening en de financiële reserves;
  • je monitort het factureringsproces dat grotendeels automatisch verloopt;
  • je stelt samen met de managementondersteuner de jaarrekening en begroting op;
  • i.s.m. de kascommissie draag je zorg voor de jaarstukken.

Daarnaast neemt de penningmeester deel aan de bestuursvergaderingen (deels online) en participeert hij/zij in de algemene beleidsvorming en draagt hij/zij een gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheid.

Bekendheid met het terrein van de geestelijke verzorging strekt tot aanbeveling, evenals enige ervaring met Excel. Veel van de communicatie verloopt via de computer, en het boekhoudpakket wordt bijgehouden door de managementondersteuner. Kennis van beleggingen is niet noodzakelijk.

De SKGV begeeft zich in een dynamisch werkveld en maakt een professionaliseringsslag door in interactie met diverse belanghebbende partijen. Onderdeel van de professionaliseringsslag is het opbouwen van een sterke ondersteunende staf (op ZZP-basis) om daarmee de taken van het bestuur te verlichten. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd, waarbij concreet gemaakte kosten vergoed worden.

Het tijdsbeslag voor de penningmeester is wisselend, maar komt gemiddeld neer op enkele uren per week.

Belangstelling voor het penningmeesterschap in het SKGV-bestuur? Voor nadere informatie kan je contact opnemen met ambtelijk secretaris Maaike Kluit: ambtelijksecretaris@skgv.nl

Oproep actualiseren persoonsgegevens

Ben je verhuisd of van werkgever veranderd? Heb je een ander mailadres? Zijn je omstandigheden gewijzigd, geef dit dan zelf door in je dossier om misverstanden te voorkomen.

www.skgv.nl

De SKGV is niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar. Daarom ontvangen we je vragen graag per e-mail. Ook kun je eerst op onze website kijken of je vraag daar al beantwoord is. Wil je een belafspraak? Stuur dan een e-mail waarin je duidelijk je telefoonnummer vermeldt en de vragen die je hebt. Zet in de titel dat je graag een belafspraak wilt.