Alle info voor GV-ers

Print

Ik deel mijn kennis (met publicaties, door onderzoek of in een workshop): hoe krijg ik daar punten voor?

 

Je komt in aanmerking voor punten als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden.

 

Je kunt de activiteit zelf toevoegen aan je digitale dossier.

Verzorgen van (semi-)wetenschappelijke publicaties (per 01-07-2022)

In de categorie Beroepsontwikkeling kun je punten verkrijgen met het schrijven van publicaties. Hoewel het voor de toetsingscommissie onmogelijk is om het aantal daadwerkelijk geïnvesteerde uren te honoreren, kennen we wel een aantal punten toe. Per 1-7-2022 is dit aantal niet meer gekoppeld aan het aantal woorden, maar aan het soort publicatie:

 • Publicatie in een vaktijdschrift levert 2 punten op;
 • Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift levert 4 punten;
 • Het schrijven van een hoofdstuk in een boek levert 4 punten op;
 • Het schrijven van een boek levert 10 punten op.

Voor publicaties in kerkbladen, op websites, etc. ontvang je geen punten.

De precieze voorwaarden kun je altijd teruglezen hier op onze website.


Verzorgen van gastcolleges, lezing, workshop of presentatie

 • Betreft activiteiten die de eigen didactische competentie als geestelijk vergroten
 • Per uur gegeven college, lezing, workshop of presentatie: 0,5 punt (incl. voorbereiding)
 • Maximaal 10 punten per collegereeks
 • Let op: voeg uitnodiging of programma als bijlage toe.

Bijdragen aan (wetenschappelijk) onderzoek

 • Het betreft wetenschappelijk onderzoek gericht op het vak van de geestelijk verzorger (denk aan methodiek, multidisciplinair werken, multiculturaliteit, diversiteit, interdisciplinair, multispiritueel, etc.)
 • Als informant: 0,5 punt per deelname
 • Als medeonderzoeker: 3 punten per jaar
 • Leidinggeven aan wetenschappelijk onderzoek: 5 punten per half jaar
 • Voor praktijkonderzoek kunnen ook punten verkregen worden mits het systematisch en enigszins wetenschappelijk verantwoord is én de bevindingen worden gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de hele beroepsgroep. Voor het totaal: 10 punten
 • Let op: voeg informed consent (bij informant) of bevestiging van een betrokken collega wat je rol is als bijlage toe. Voor praktijkonderzoek dient het onderzoekrapport én de bijbehorende publicatie toegevoegd worden.

Organiseren van een evenement

 • Organiseren van een evenement, zoals een congres, festival, etc. Per evenement: 5 punten
 • Let op: voeg uitnodiging of programma als bijlage toe.
Ga direct naar