Alle info voor GV-ers

Print

Ik heb technische hulp nodig om me in te schrijven

Als je je wilt inschrijven in het register van de SKGV moet je je aanmelden via PE-online, het systeem dat wij gebruiken. Daar maak je een digitaal dossier aan. Het aanmeldformulier op de website van PE-online opent in een apart venster; je kunt onderstaande toelichting tegelijkertijd blijven bekijken.

Stap 1. Documenten opzoeken

Gedurende je aanmelding word je gevraagd om documenten te uploaden. Zorg dat je de volgende documenten digitaal bij de hand hebt:

  • – Een bewijs van je erkende initiële opleiding (indien je meerdere opleidingen hebt gevolgd, gebruik je dat van je laatst genoten opleiding), namelijk je diploma (incl. cijferlijst en/of Nederlands supplement óf een bewijs van de toetsingscommissie van de SKGV dat je opleiding is erkend)
  • – Je bewijs van lidmaatschap van een beroepsvereniging (als je lid bent van een erkend, georganiseerd representatief verband hoef je geen documentatie toe te voegen)
  • – Een bewijs dat je werkzaam bent als geestelijk verzorger bij een instelling, bij de overheid of als zelfstandige (als je werkzoekend bent, hoef je geen documentatie toe te voegen)
    – Een verklaring van een bevoegdheidsverlenende instantie (zending, benoeming of certificaat bevoegdheid)

Stap 2. Invoeren algemene gegevens

Je voert je algemene gegevens in, inclusief een e-mailadres. Je e-mailadres is als eerste bedoeld om je wachtwoord in te stellen (bij de eerste keer of als je dit bent vergeten). Daarnaast gebruikt de toetsingscommissie dit e-mailadres om met je te communiceren over je dossier en ontvang je af en toe een nieuwsbrief.

Je kunt daarnaast evt. een factuuradres aangeven (bijvoorbeeld je werkgever). Doe dit alleen als je dit met je werkgever hebt afgestemd, of als je een factuur wilt hebben als zelfstandige. Vul daarnaast ten allen tijde ook een privé contactadres in.

Stap 3. Aanmaken wachtwoord

Nadat je je algemene gegevens hebt ingevoerd en bovenaan de pagina hebt geklikt op ‘aanmaken’, ontvang je op je e-mailadres een gebruikersnaam en een link om je wachtwoord in te stellen. Je gebruikersnaam bestaat altijd uit GV, gevolgd door een streepje en zes cijfers (dit getal is tegelijkertijd je registratienummer). Vul de overige gegevens in en klik op ‘aanmaken’.

Stap 4. Inloggen in je digitale dossier

Nadat je je wachtwoord hebt aangemaakt, kun je vervolgens met je gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in je digitale dossier. Je vult je persoonlijke gegevens aan en komt vervolgens in je eigen dossier.

Stap 5a. Definitief inschrijven bij SKGV

Bij de eerste inschrijving moet je de bewijzen uploaden waarmee je aantoont dat je aan de voorwaarden voldoet. Let op! Tussen het aanmaken van je dossier en het indienen ervan mag maximaal 2 maanden zitten, anders vervalt je aanmelding.

Je krijgt binnen circa zes weken een reactie op je verzoek tot inschrijving.

Stap 5b. Als er informatie ontbreekt…

Heb je je dossier aangemeld, maar stuurt de toetsingscommissie je dossier terug? Dan heeft de toetsingscommissie nog enkele vragen voor je. In het begeleidende bericht dat je vindt in het postvak ‘berichten’ in PE-online staat vermeld welke informatie je nog moet toevoegen.

Het kan zijn dat er documenten ontbreken. Je kunt de documenten alsnog toevoegen en je dossier opnieuw aanmelden.

Het kan zijn dat er informatie ontbreekt die je op dit moment (nog) niet hebt. Neem in dat geval contact op met de toetsingscommissie om te overleggen wat je kunt doen.

Stap 6. Betalen van de registratiebijdrage

Aan het begin van elk kalenderjaar ontvang je (of je werkgever) een factuur voor de registratiebijdrage. In je eerste registratiejaar is de registratiebijdrage naar rato en ontvang je de factuur kort na inschrijving.

Een overzicht van alle stappen

In onderstaande infographic kun je in een oogopslag zien hoe je je kunt inschrijven.
Als je op de infographic klikt, dan kun je erop inzoomen. 

 

Ga direct naar